Szukaj po tagu: 2019 rok

Po zakończonym 26 sierpnia 2020 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm., (Pt)), Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożyła Prezesowi UKE: – sprawozdanie z prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., – sprawozdanie biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Consulting spółka komandytowa wcześniej Ernst… Czytaj dalej →

Raport o RLAH w 2019 roku. W 2019 roku dodatkowymi opłatami za korzystanie z roamingu objęta została większa liczba abonentów niż rok wcześniej, ale zgodę UKE na ich stosowanie otrzymała mniejsza liczba operatorów. Obniżone zostały też maksymalne wysokości dopłat. Jednocześnie najwięksi operatorzy wykazują dodatnią marżę z tytułu świadczenia usługi roamingu. Od 15 czerwca 2017 roku obowiązuje zasada Roam Like At Home (RLAH), nakazująca operatorom telekomunikacyjnym rozliczane usług w roamingu na takich samych zasadach jak w kraju, jednak operator ponoszący stratę powyżej 3 proc. marży usług mobilnych może zwrócić się do Prezesa UKE o pozwolenie na… Czytaj dalej →

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za 2019 rok. W Raportach możemy przeczytać m.in.: ” […] Usługi telekomunikacyjne realizowane są poprzez infrastrukturę radiową naszych spółek zależnych. Poprzez nasze spółki zależne posiadamy dostęp do zintegrowanej sieci łączności komórkowej drugiej, trzeciej oraz czwartej generacji (określanych, odpowiednio, jako technologie 2G, 3G i 4G). Sieć Grupy obsługuje następujące technologie: GSM/ GPRS/ EDGE (2G), UMTS/ HSPA+/ HSPA+ Dual Carrier (3G) oraz LTE/LTE Advanced (4G). Z uwagi na to, że sieci komórkowe umożliwiają automatyczne przełączanie pomiędzy technologiami, zapewniona jest nieprzerwana funkcjonalność usług dla użytkowników końcowych, podczas gdy parametry (np…. Czytaj dalej →

Netia: solidne wyniki w IV kw. i całym 2019 roku. Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za IV kw. i cały 2019 rok. Ostatni kwartał ub.r. przyniósł wzrost przychodów przy zachowaniu zysku EBITDA na relatywnie wysokim poziomie. Zarówno na rynku B2C, jak i B2B Spółka odnotowała kontynuację pozytywnych trendów operacyjnych. W całym 2019 roku Grupa Netia odnotowała przychody w wysokości 1,297 mld zł (-6 proc. r-d-r). Przychody w IV kw. wyniosły natomiast 325 mln zł (vs. 320 mln zł w III kw. 2019 r.). Zysk EBITDA zgodnie z MSR17 wyniósł w całym 2019 roku 357mln… Czytaj dalej →

Wyniki za czwarty kwartał i dwanaście miesięcy 2019 r. Najlepsze w historii wyniki finansowe PLAY w 2019 r. – 15,3 mln raportowanych klientów potwierdza wiodącą pozycję PLAY na rynku usług telefonii komórkowej – Przychody operacyjne w 2019 wzrosły o 2.9% r/r do 7,04 mld zł, głównie dzięki wyższym przychodom z użytkowania (przy wzroście średniego ARPU o 1,5% r/r) i lojalności klientów (poprawa wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%) – Skorygowana EBITDA [1] na rekordowo wysokim poziomie 2,44 mld zł (+12,8% r/r) dzięki poprawie marży na usługach o 365 mln zł – Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału… Czytaj dalej →

Grupa Orange opublikowała wyniki za 2019 rok. Grupa zanotowała w 2019 roku wyższe przychody, na co wiele razy zwraca się uwagę w raportach. Ilość klientów mobilnych na koniec 2019 roku wyniosła 15 mln 284 tys., z czego ponad 10 milionów, to klienci usług abonamentowych. Ze względu na przyszłe inwestycje, w tym związane z 5G Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy za miniony rok – szczegółowe informacje o wynikach operacyjnych Grupy Orange w 2019 roku – informacja prasowa źródło: Orange

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2019 Podsumowanie czwartego kwartału: – Sprzedaż wyniosła 66.4 (63.8) mld SEK. Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 1% r / r. Zmniejszenie w Ameryce Północnej zostało zrekompensowane wzrostem na innych rynkach, głównie na Bliskim Wschodzie i w Azji Północno-Wschodniej. Sprzedaż za dany okres wzrosła o 4%. – Zysk operacyjny poprawił się i wyniósł 6,5 (2,6) mld SEK, odpowiednio do marży operacyjnej 9,7% (4,0%), bez kosztów restrukturyzacji. Dochód operacyjny za dany okres wyniósł 6,1 (-1,9) mld SEK. – Marża brutto wyniosła 37,1% (32,0%) bez kosztów… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security