Postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G

Postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G. 27 stycznia br. rozpoczęła się druga runda postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G. Konsultacje potrwają do 27 lutego 2020 r. W założeniach przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca czerwca 2035 r.
Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł.
Według założeń, zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę:
– co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 4 miesięcy od otrzymania rezerwacji;
– do 31 grudnia 2023 r., co najmniej 300 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich;
– do 31 grudnia 2025 r., co najmniej 700 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.
Zobowiązania zostały zaprojektowane w sposób zapewniający rozwój sieci w największych skupiskach ludności, tj. gminach powyżej 80 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania konsultacyjnego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UKE

źródło: UKE