Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1.

Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszona została zaktualizowana lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Z uwagi na obserwowane obniżenie opłacalności inwestycji, Eksperci UKE przeliczyli minimalne zobowiązanie pokryciowe w poszczególnych obszarach konkursowych, dostosowując je do warunków rynkowych. Dzięki tej modyfikacji zwiększył się średni poziom dofinansowania do budowy sieci w przeliczeniu na gospodarstwo domowe.
Szczegóły na stronie CPPC.
Poniżej znajduje się mapa obrazująca liczbę gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem oraz minimalną liczbę gospodarstw domowych, jaką należy objąć zasięgiem na wyznaczonych obszarach dla IV konkursu działania 1.1 POPC.

źródło: UKE