NEXERA wspiera dyrektorów szkół w ramach programu APLO

NEXERA wspiera dyrektorów szkół w ramach programu APLO. NEXERA, pierwszy w Polsce operator hurtowy światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali, został partnerem 11. edycji innowacyjnego programu przywództwa APLO. Dzięki zaangażowaniu firmy, dyrektorzy czterech szkół z małych miejscowości wezmą udział w unikalnym rocznym projekcie polegającym na bliskiej współpracy z doświadczonymi trenerami biznesu i specjalistami z zakresu psychologii, socjologii i innowacji społecznych. Inauguracja kolejnej edycji programu odbyła się 25 lutego w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. APLO, czyli Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, to program stworzony w 2011 r. przez Instytut Humanites. Istotą programu jest ścisła współpraca dyrektorów szkół z wiodącymi wykładowcami ze świata biznesu, psychologii, innowacji społecznych, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów. Przyświeca mu idea budowy i rozwijana kompetencji najbardziej aktywnych dyrektorów szkół, którzy mają odwagę wychodzić poza utarte schematy edukacji i potrafią angażować innych w realizowane przez siebie projekty. Program trwa rok i składa się z sześciu dwudniowych warsztatów tematycznych oraz indywidualnej współpracy przez 4-6 miesięcy z wyznaczonym mentorem z biznesowej kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Łącznie z Akademii skorzystało do tej pory prawie 500 liderów oświaty z całej Polski, a do 11. edycji przyjęto 35 osób. NEXERA, jako jeden z partnerów APLO, ufunduje udział w programie czterem dyrektorom szkół z regionów, w których działa. Dyrektorzy zostali wybrani przez organizatora we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi oraz przedstawicielami regionalnymi NEXERY. – Idea Akademii Przywództwa Liderów Oświaty jest nam wyjątkowo bliska, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć tę inicjatywę. Zapewniamy szybki, stabilny i pewny dostęp do cyfrowego świata szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach, gdzie to najczęściej szkoła jest lokalnym ośrodkiem informacji i edukacji. Z kolei dyrektor jest liderem – często nie tylko dla szkoły, ale i lokalnej społeczności. Ma ogromny wpływ na kształtowanie najbliższego otoczenia – powiedział Paweł Biarda, członek Zarządu NEXERY ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu. – Doprowadzając światłowód do szkół w regionach, w których działamy, dajemy dyrektorom, nauczycielom i uczniom potężne narzędzie do realizacji nowych celów edukacyjnych. Widzimy zmiany, jakie zachodzą dzięki temu w szkołach i zaangażowanie dyrektorów, dlatego chcemy ich wspierać w dalszym rozwoju – dodał Paweł Biarda. Inauguracja 11. edycji programu APLO 25 lutego była jednocześnie pierwszym dniem warsztatów. W wydarzeniu, poza 35 dyrektorami placówek oświatowych z całego kraju, wzięli udział trenerzy biznesu i wykładowcy, zarząd Instytutu Humanites, wiceambasador Izraela Tal Ben-Ari Yaalon oraz przedstawiciele partnerów programu, w tym Paweł Biarda z NEXERY.
Więcej o APLO:
https://aplo.pl/

NEXERA
to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny rozwijający światłowodową sieć dostępową o dużej skali (NGA) i o wysokiej przepustowości (min.100 Mb/s). Udziałowcami NEXERY są firmy od lat działające na globalnym rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia. Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), NEXERA buduje sieć światłowodową w 14 obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Program ma na celu likwidację tych miejsc w kraju, które nie mają dostępu do bardzo szybkiego internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli Unii Europejskiej. Dzięki działaniom NEXERY do 2021 roku w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się ponad 530 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek oświatowych. Wszystkie szkoły oraz ponad 311 tys. gospodarstw z tej grupy zostanie objętych zasięgiem sieci NEXERY dzięki dofinansowaniu w ramach POPC w wysokości ponad 597 mln złotych. Pozostałe środki pochodzą od udziałowców NEXERY, a całkowita wartość inwestycji wynosi około 1,5 mld złotych. NEXERA w 2019 roku zainicjowała autorski raport #RegionyNEXERY2019, będący wynikiem badania przeprowadzonego wspólnie z agencją GfK. Raport jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, w których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub w których dostęp ten jest ograniczony (Raport #RegionyNEXERY do pobrania). Badanie i raport będą realizowane cyklicznie. Firma zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, organizowanym w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Otrzymała też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019, którego organizatorem jest redakcja Computerworld Polska