UKE: zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych na używanie częstotliwości radiowych dla ich dysponentów. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla częstotliwości wykorzystywanych w stacjach bazowych
stacje linii radiowych
stacje bazowe GSM/DCS/UMTS/LTE/CDMA

źródło: UKE