Netia: solidne wyniki w IV kw. i całym 2019 roku

Netia: solidne wyniki w IV kw. i całym 2019 roku. Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za IV kw. i cały 2019 rok. Ostatni kwartał ub.r. przyniósł wzrost przychodów przy zachowaniu zysku EBITDA na relatywnie wysokim poziomie. Zarówno na rynku B2C, jak i B2B Spółka odnotowała kontynuację pozytywnych trendów operacyjnych. W całym 2019 roku Grupa Netia odnotowała przychody w wysokości 1,297 mld zł (-6 proc. r-d-r). Przychody w IV kw. wyniosły natomiast 325 mln zł (vs. 320 mln zł w III kw. 2019 r.). Zysk EBITDA zgodnie z MSR17 wyniósł w całym 2019 roku 357mln (-2 proc. r-d-r) a w samym IV kw. 89 mln zł (-7 proc. k-d-k oraz +8 proc. r-d-r). Tym samym marża EBITDA utrzymywała się na poziomie ponad 27 proc. Zysk EBITDA zgodny ze standardem MSSF16 za cały 2019 rok wyniósł 457 mln a za IV kw. ub. r. 115 mln (-4 proc. k-d-k).
Wzrost inwestycji
Łącznie nakłady inwestycyjne Grupy Netia w 2019 r. wzrosły do 352 mln zł (z 300 mln zł w roku 2018). W 2019 roku Spółka kontynuowała projekt modernizacji sieci do standardu światłowodowego (łącza gigabitowe) o nazwie Sieć XXI Wieku. W efekcie już ponad 1,4 mln łączy dostępowych Grupy Netia pozwala na świadczenie usług z prędkością do 1 Gb/s. W całym 2019 r. rozliczone inwestycje w ramach tego projektu sięgnęły kwoty 91 mln zł. Łącznie zobowiązania inwestycyjne nieujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 69 mln zł. Wzrost nakładów inwestycyjnych związanych głównie z podłączaniem nowych klientów oraz projektem modernizacji sieci dostępowej sprowadziły OpFCF (wolne przepływy gotówkowe) do kwoty 5 mln zł (-92 proc. r-d-r). Natomiast zadłużenie netto na koniec 2019 r. wyniosło 240 mln zł (+25 proc. r-d-r), co stanowi dźwignię finansową na poziomie 0,67x zysku EBITDA (wg. MSR17) za 2019 rok.
Akwizycje wzmocnieniem biznesu
Na przełomie 2019 i 2020 roku Grupa Netia zwiększyła zasięg własnych nowoczesnych sieci dostępowych (przede wszystkim na potrzeby segmentu B2C) o blisko 85 tys. lokali, poprzez akwizycje lokalnych operatorów w Krakowie (ISTS) i Łomży (IST) za łączną kwotę ok. 44 mln zł. Z kolei w I kw. br. Netia przejęła za kwotę 34 mln zł centrum danych RASP w Krakowie. Akwizycja ta wzmocni pozycję Grupy Netia w obszarze szeroko pojętych usług ICT na południu Polski.
B2B – rozwój m.in. dzięki ICT
Przychody osiągnięte przez Netię w IV kw. 2019 r. w obszarze komercyjnym B2B wyniosły 177 mln zł, co oznacza 2 proc. wzrost kwartał do kwartału. Spółka odnotowała stabilne przychody lub wzrosty we wszystkich kategoriach. Za wzrostem przychodów w stosunku do III kw. ub. r. stały przede wszystkim wpływy z usług transmisji danych i rozwiązań ICT (wykazywane w linii: Pozostałe usługi). Spółka utrzymuje jednocześnie wzrostowy trend projektów sprzedażowych dotyczących zaawansowanych produktów ICT (NetiaNext), na których opiera się transformacja tego obszaru biznesu.
Pakiety motorem B2C
W IV kw. 2019 r. na rynku B2C (klienci indywidualni i SOHO, bez Petrotela) Netia wypracowała przychody w wysokości 140 mln zł (vs. 141 mln zł w III kw. 2019 r.), co wskazuje na stabilizację, wspartą wzmocnieniem pozytywnego trendu w zakresie liczby usług szerokopasmowych i telewizyjnych, świadczonych na własnych sieciach oraz usług mobilnych. Na koniec 2019 r. na rynku B2C Netia świadczyła 1,362 mln usług (-5 proc. r-d-r oraz -1 proc. k-d-k). Za ogólnym zmniejszeniem liczby RGU stoi dalsza erozja bazy usług świadczonych na sieci obcej (WLR, BSA, LLU) o kolejnych 17 tys. sztuk, przy jednoczesnym wzroście liczby usług świadczonych na sieciach własnych o 10 tys. sztuk. W efekcie już 57 proc. wszystkich usług na rynku B2C świadczonych jest na sieciach własnych. Dzięki konsekwentnej modernizacji sieci dostępowych do standardu gigabitowego, odsetek usług szerokopasmowych, świadczonych na sieciach własnych wzrósł w ciągu roku o kolejnych 5 pp. i na koniec 2019 r. wynosi 71 proc. Na koniec 2019 r. liczba stacjonarnych usług głosowych wyniosła 431 tys. (-16 tys. k-d-k), a usług szerokopasmowych 547 tys. (-2 tys. k-d-k), natomiast usług mobilnych 146 tys. (wzrost o 1 tys. k-d-k). Wciąż stabilnie rosła też baza użytkowników usług TV. Rok 2019 Netia zakończyła świadcząc 237 tys. usług TV, przypisanych rynkowi B2C (wzrost o 8 tys. w stosunku do III kw. 2019 r.) W całym 2019 r. baza abonentów TV na rynku B2C wzrosła o ok. 28 tys. (+13 proc.). Dosprzedaż usług TV i coraz szybszych łączy internetowych (do 1 Gb/s) wspiera utrzymywanie wskaźnika ARPU na stabilnym poziomie ok. 56 zł miesięcznie. Stale rośnie zaś średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2019 na poziomie 1,68x.

źródło: Netia