Wyniki pierwszego postępowania konsultacyjnego aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Wyniki pierwszego postępowania konsultacyjnego aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. W dniu 9 grudnia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.
Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upłynął dnia 10 stycznia 2020 r.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Powiat Łęczyński,
2. Gminę Miasta Radom,
3. Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o.,
4. Polkomtel sp. z o.o.,
5. Orange Polska S.A.,
6. Ministra Cyfryzacji,
7. P4 sp. z o.o.,
8. Netia S.A.,
9. T-Mobile Polska S.A.,
10. Miasto Rzeszów,
11. Z.A.E. Ferlab,
12. Inea S.A.,
13. Exatel S.A.,
14. Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej
Załączniki:
01 2019 powiat leczynski – 1,2 MB plik PDF
02 2019 gmina miasto radom – 411 KB plik PDF
03 2019 wirtualne powiaty 3 sp.z.o.o. – 1,2 MB plik PDF
04 2019 polkomtel sp.z.o.o. – 2,7 MB plik PDF
05 2019 orange polska s.a. – 10,6 MB plik PDF
06 2019 minister cyfryzacji – 129 KB plik PDF
07 2019 p4 sp.z.o.o. – 740 KB plik PDF
08 2019 netia s.a. – 493 KB plik PDF
09 2019 t-mobile polska s.a. – 231 KB plik PDF
10 2019 miasto rzeszow – 489 KB plik PDF
11 2019 z.a.e. ferlab – 5,9 MB plik PDF
12 2019 inea s.a. – 251 KB plik PDF
13 2019 exatel s.a. – 3,1 MB plik PDF
14 2019 kike – 1,0 MB plik PDF

źródło: UKE