NASK edukuje, jak przeciwdziałać ryzykownym zachowaniom seksualnym w Internecie

NASK edukuje, jak przeciwdziałać ryzykownym zachowaniom seksualnym w Internecie. W lubelskim Inkubatorze Samsung odbył się wykład dotyczący zagrożeń internetowych związanych z seksualizacją młodych użytkowników oraz podejmowania przez nich ryzykownych zachowań. Partnerem wydarzenia był Państwowy Instytut Badawczy NASK, najważniejsza instytucja publiczna odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo.
– Wykład „Ryzykowne zachowania seksualne i seksualizacja młodych użytkowników Internetu” odbył się 5 marca w Samsung Inkubator Lublin.
– Podczas wykładu zaprezentowane zostały wyniki badań, które dowodzą, że w sferze internetowej młodzi użytkownicy wykazują coraz więcej ryzykownych zachowań seksualnych.
– Spotkanie poprowadziła Zuzanna Polak, od lat związana z realizacją projektu Safer Internet, a uczestnikami byli studenci UMCS.
W ostatnim czasie eksperci obserwują nasilenie bardzo niepokojących zjawisk, które dotyczą uwodzenia dzieci przez Internet, rozsyłania treści intymnych czy wreszcie szantażu z ich użyciem. Internet jest miejscem, do którego przenosimy coraz więcej naszych codziennych aktywności, dlatego również przestępcy i sprawcy wykorzystują sieć do swoich działań. Aplikacje, fora czy media społecznościowe dają możliwość wyszukania potencjalnych ofiar, jak również możliwość nawiązania kontaktu z dzieckiem. Jak wynika z badania zespołu Dyżurnet.pl w NASK pt.: „Ryzykowne zachowania seksualne i seksualizacja młodych użytkowników. Zarys problematyki” [1], coraz więcej nastolatków oraz osób dorosłych decyduje się na przesyłanie sobie intymnych materiałów. Z kolei przywołane w raporcie badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy NASK „Nastolatki 3.0” w 2017 roku wykazało, że aż 42 proc. młodych ludzi w wieku 15-18 lat otrzymało od innej osoby nagie zdjęcie lub film, a 13 proc. badanych wysłało je innej osobie. – Najlepszym sposobem ograniczenia skutków takich incydentów jest zapobieganie im na wcześniejszym etapie, w którym dziecko rozpoczyna korzystanie z Internetu. Chociaż tematyka edukacji seksualnej nie kojarzy się w pierwszej chwili z bezpieczeństwem w sieci, jednak w przypadku opisywanych zagrożeń jest niezwykle istotna – powiedziała Zuzanna Polak, prelegentka wykładu, od dziesięciu lat związana z realizacją projektu Safer Internet oraz innych projektów edukacyjnych w NASK. Spotkanie odbyło się w Samsung Inkubator Lublin, czyli otwartej rok temu przestrzeni stworzonej dla młodych przedsiębiorców. Jednak miejsce to jest nie tylko dostępne dla startupów, lecz także dla lokalnej społeczności. W ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i podnoszenia kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, organizowane są wykłady czy warsztaty familijne. W spotkaniu dotyczącym seksualizacji młodych użytkowników Internetu wzięli udział studenci kierunku Społeczeństwo informacyjne z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Obecnie w Inkubatorze trwa nabór do kolejnej edycji programu, a zgłoszenia można nadsyłać do końca marca [2]. Poszukiwane są startupy z województwa lubelskiego, które tworzą innowacyjne pomysły związane z cyberbezpieczeństwem. W trakcie pracy nad projektem przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i technologiczne. Samsung przygotowuje także młodych innowatorów do prezentacji swoich pomysłów przed inwestorami. Partnerami lubelskiej inwestycji są NASK, Politechnika Lubelska, HugeTech oraz miasto Lublin.

[1] Raport można pobrać na stronie: LINK
[2] Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://startupinkubator.pl/lu/aplikuj

źródło: Samsung