Interpelacja związana z budową sieci 5G wciąż bez odpowiedzi

Interpelacja nr 2367 do ministra cyfryzacji w sprawie udziału podmiotów w budowie infrastruktury 5G w Polsce (dotąd bez odpowiedzi).
Zgłaszający: Tomasz Rzymkowski
Data wpływu: 16-02-2020
Szanowny Panie Ministrze!
Budowa infrastruktury 5G w Polsce jest obecnie jedną z najważniejszych kwestii w obszarze cyfryzacji i rozwoju technologiczno-gospodarczego kraju. Doświadczenia państw trzecich w zakresie prowadzenia wielkoskalowych inwestycji infrastrukturalnych, w których uczestniczyły spółki technologiczne, wskazują na możliwość nadużyć oraz narażenia budżetu państwa na wielomiliardowe straty. W ubiegłym roku w najważniejszych mediach światowych oraz polskich ukazał się szereg artykułów dotyczących nieprawidłowości przy postępowaniach przetargowych oraz realizacji inwestycji przez jednego z dostawców technologii 5G (m.in. Ericsson fined $1 billion for widespread corruption, Deutsche Welle, https://www.dw.com/en/ericsson-fined-1-billion-for-widespread-corruption/a-51566829; Ericsson to Pay Over $1 Billion to Settle U.S. Bribery Charges, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/ericsson-to-pay-over-1-billion-to-settle-u-s-bribery-charges-11575674396; Belgium sets eyes on 35% cut on greenhouse gas emissions by 2030, Brussels Times, https://www.brusselstimes.com/belgium/84575/belgium-sets-eyes-on-35-cut-on-greenhouse-gas-emissions-by-2030/; Ericsson zapłaci ponad 1 mld dol. kary. To już koniec postępowania w USA o łapówki, Rzeczpospolita, https://cyfrowa.rp.pl/telekomunikacja/42243-ericsson-zaplaci-ponad-1-mld-dol-kary-to-juz-koniec-postepowania-w-usa-o-lapowki). Informacje podawane przez media dotyczyły potwierdzonych zarzutów, które kosztowały podatników w krajach na całym świecie miliardy dolarów. W Chinach, Wietnamie, Indonezji, czy Kuwejcie zapadały wyroki wobec Ericssona, bądź jego spółek zależnych. Wyroki dotyczyły przestępstw korupcyjnych. Ponadto, w grudniu 2019 r. grupa Ericsson zawarła porozumienie z Departamentem Sprawiedliwości USA, w ramach którego przyznała się do wręczania łapówek i – tym samym – złamania Foreign Corrupt Practices Act, czyli amerykańskiej ustawy o korupcji zagranicznej. Firma zobowiązała się też do zapłaty ponad 1 mld USD kary łącznie: 540 mln USD na rzecz amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz 520 mln na rzecz Departamentu Sprawiedliwości USA. We wszystkich opisywanych sprawach doszło do złamania prawa krajowego, a nawet przepisów dotyczących działalności transgranicznej. Dodatkowo naruszone zostały również standardy etyczne i dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność Ericssona lub jego spółek zależnych prowadziła do skorumpowania urzędników państwowych przez bezpośrednie korzyści majątkowe, bądź odroczone w czasie korzyści przyrzeczone. Każdorazowo jednak dochodziło do ataku na państwo prawa i porządek publiczny. Każdorazowo atakowana była również konstytucyjna zasada budowania zaufania obywateli do państwa, którego urzędnicy byli korumpowani. W związku z tym, że Polska stoi przed najważniejszymi decyzjami dotyczącymi rozbudowy sieci 5G, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy ministerstwo podjęło działania mające na celu uniemożliwienie udziału w rozbudowie i wszelkich innych działaniach związanych z uruchomieniem sieci 5G tym przedsiębiorstwom lub spółkom zależnym takich przedsiębiorstw, które w ostatnich latach były karane za korupcję? Jeżeli tak, to jakim?
2. Czy planowane jest dokonanie nowelizacji Prawa zamówień publicznych, mającej na celu ograniczenie dostępu do przetargów przedsiębiorców, przedsiębiorstw oraz spółek zależnych przedsiębiorstw, które były karane za korupcję czy łapownictwo czynne w kraju lub zagranicą? Jeżeli tak, to jakie wyłączenia są planowane?
3. Polska i USA podpisały w 2019 r. „Wspólną Deklarację na temat 5G”, w której strony podkreślają, że dostawcy sprzętu zaangażowani w ten proces powinni być „zaufani i niezawodni”. Czy w świetle tych zapisów firma, która przyznała się do korumpowania urzędników i wręczania wielomilionowych łapówek, może być rozważana jako wiarygodny partner dla polskiego rządu?
Łączę wyrazy szacunku
dr Tomasz Rzymkowski

źródło: sejm.gov.pl
brak odpowiedzi na interpelacje