Grupa Cyfrowy Polsat – wyniki finansowe za 2019 rok

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za 2019 rok.
W Raportach możemy przeczytać m.in.:
” […] Usługi telekomunikacyjne realizowane są poprzez infrastrukturę radiową naszych spółek zależnych. Poprzez nasze spółki zależne posiadamy dostęp do zintegrowanej sieci łączności komórkowej drugiej, trzeciej oraz czwartej generacji (określanych, odpowiednio, jako technologie 2G, 3G i 4G). Sieć Grupy obsługuje następujące technologie: GSM/ GPRS/ EDGE (2G), UMTS/ HSPA+/ HSPA+ Dual Carrier (3G) oraz LTE/LTE Advanced (4G). Z uwagi na to, że sieci komórkowe umożliwiają automatyczne przełączanie pomiędzy technologiami, zapewniona jest nieprzerwana funkcjonalność usług dla użytkowników końcowych, podczas gdy parametry (np. prędkość transmisji danych) ulegają poprawie w momencie, gdy użytkownik znajdzie się w zasięgu bardziej zaawansowanej technologicznie sieci. W porównaniu do technologii HSPA+ czy UMTS, LTE charakteryzuje się dużo mniejszymi opóźnieniami i pozwala na obsługę znacząco większej liczby użytkowników. Potencjał technologii LTE polega na większej pojemności i szybkości transmisji przy mniejszych opóźnieniach, dzięki czemu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z usług interaktywnych i multimedialnych, wymagających dużej przepustowości i transmisji w czasie rzeczywistym, jak gry online, komunikacja wideo czy telewizja HD przez Internet. Zakres wykorzystywanego przez nas pasma dedykowanego pod technologię LTE pozwala na świadczenie usługi o prędkości do 200 Mb/s przy pobieraniu danych i do 50 Mb/s – przy wysyłaniu. Natomiast po zagregowaniu wybranych pasm, na co pozwalają techniki Carrier Aggregation przy użyciu wyższego MIMO (4×4), można istotnie zwiększyć prędkość transferu dostępnego dla klientów końcowych (aktualnie powyżej 600 Mb/s), przy czym maksymalna prędkość uzależniona jest od ilości agregowanych pasm radiowych. W 2011 roku, jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy świadczyć usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii LTE, która obecnie jest w stanie zapewnić prędkość do 200 Mb/s (z MIMO2x2). Usługę świadczymy poprzez sieć opartą na ciągłym bloku 20 MHz z zakresu 1800 MHz, co w połączeniu z wyraźnie zintensyfikowaną w drugiej połowie 2016 roku rozbudową liczby nadajników LTE 1800 pozwoliło zwiększyć zasięg mobilnego Internetu LTE oferowanego przez Plusa i Cyfrowy Polsat do pułapu 99% populacji w styczniu 2017. Jednocześnie rozpoczęliśmy agregowanie występujących w danej stacji częstotliwości z zakresu użytkowanych przez nas pasm 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz (zarówno FDD jak i TDD), w efekcie czego udostępniliśmy naszym klientom technologię LTE Advanced umożliwiającą w wybranych regionach kraju transfer z maksymalną prędkością przekraczającą 600 Mb/s. Według stanu na grudzień 2019 roku, usługa LTE Plus Advanced dostępna była dla ponad 82% Polaków […] ”
a. Łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym, wzrosła o 2,8% w ujęciu r/r, osiągając poziom 17,386 mln.
b. Na koniec 4Q’19 usługi kontraktowe stanowiły 84,7% łącznej liczby świadczonych usług. Wskaźnik ten wzrósł z 84,3% przed rokiem.
c. Usługi kontraktowe:
– Łączna liczba klientów kontraktowych wyniosła 5,638 mln na koniec 4Q’19 (-1,2% r/r), przede wszystkim na skutek konsolidacji kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 4,5% r/r).
– Liczba usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 469K do 14,729 mln na koniec 4Q’19 (+3,3% r/r).
– Liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji wyniosła 5,038 na koniec 4Q’19 zmniejszając się r/r o 1,2%, co było głównie związane z mniejszą liczbą usług telewizji satelitarnej.
– Liczba RGU telefonii komórkowej wzrosła r/r o 549K (+7,5%), osiągając poziom 7,895mln na koniec 4Q’19, przede wszystkim w efekcie skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz wprowadzenia do sprzedaży w lutym 2018 r.nowych, atrakcyjnych taryf adresowanych do klientów kontraktowych, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych (usługi m2m).
– Liczba RGU dostępu do szerokopasmowego Internetu mobilnego na koniec 4Q’19 wyniosła 1,796mln i była niższa r/r o 19K, czyli o 1,1%. Spadek ten związany jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do Internetu mobilnego.
– Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii dążymy do maksymalizacji przychodu na klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do bazy naszych klientów w ramach oferty usług łączonych, co pozytywnie wpływa na ARPU klienta kontraktowego. W 4Q’19 średni miesięczny przychód na klienta wzrósł r/r o 1,9% do 85,6zł.
– Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadł o 1,2 p.p. do poziomu 6,4% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do 7,6% w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku. Jest to przede wszystkim efekt wysokiej lojalności naszych klientów usług łączonych, co z kolei wynika ze skutecznej realizacji strategii multiplay, jak również naszych działań ukierunkowanych na budowę wysokiej satysfakcji i lojalności naszych klientów.
– Nasza oferta usług łączonych, oparta o mechanizm udzielania atrakcyjnych rabatów na każdy dodatkowy produkt lub usługę z portfolio Grupy, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży, co pozytywnie przekłada się na poziom wskaźnika churn, wskaźnika nasycenia RGU na jednego klienta oraz ARPU klienta kontraktowego. Na koniec 4Q’19 z oferty usług łączonych korzystało już 1,993 mln klientów, co stanowi wzrost o 197K klientów, czyli o 11,0% r/r. Oznacza to, że na koniec 4Q’19 nasycenie naszej bazy klientów kontraktowych usługami łączonymi kształtowało się na poziomie 35,4%. Ta grupa klientów posiadała na koniec 4Q’19 łącznie 6,046 mln usług (RGU) – o 661K, czyli 12,3%, więcej niż rok wcześniej.
d. Usługi przedpłacone
– Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych wzrosła r/r o 11K, czyli o 0,4% do 2,657 mln na koniec 4Q’19.
– W 4Q’19 średni miesięczny przychód na RGU prepaid (APRU) utrzymał się r/r na niezmienionym poziomie 20,3 zł.
Grupa Cyfrowy Polsat – wyniki za 2019 rok – informacja prasowa
Centrum Wyników Grupy Cyfrowy Polsat

źródło: Cyfrowy Polsat