Pozwolenia radiowe UKE – aktualizacja arkuszy

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze, związane z pozwoleniami radiowymi, wydanymi dysponentom częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się te wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji 2G/3G/4G oraz CDMA
1. stacje linii radiowych
2. stacje bazowe sieci komórkowych
3. rejestr urządzeń (data arkusza:17.03.2020 r.)

źródło: UKE

Materiał powiązany:
wyszukiwarka GUNB (inwestycje telekomunikacyjne)