Zaproszenie do składania ofert – sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2019

Zaproszenie do składania ofert – sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2019. Zaproszenie do składania ofert na „Obsługę prawną i szkoleniową w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.13.2020.
Termin składania ofert:
Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej: tomasz.hupalo@uke.gov.pl
zaproszenie do skladania ofert – obsluga prawna i szkoleniowa w ramach procesu legislacyjnego – 83 KB plik DOCX
zalacznik nr 1 – formularz ofertowy – 757 KB plik DOC

źródło: UKE