Szukaj po tagu: obsługa

Zaproszenie do składania ofert – sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2019. Zaproszenie do składania ofert na „Obsługę prawną i szkoleniową w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.13.2020. Termin składania ofert: Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej: tomasz.hupalo@uke.gov.pl – zaproszenie do skladania ofert – obsluga prawna i szkoleniowa w ramach procesu legislacyjnego… Czytaj dalej →

Netia bierze pod swoje skrzydła kolejny obiekt biurowy. W ramach umowy zawartej z KTW Sp. z o.o., Netia zapewni kompleksową obsługę teleinformatyczną nowoczesnego kompleksu obiektów biurowych w Katowicach. Netia, z blisko 500 budynkami pod opieką, jest jednym z liderów teleinformatycznej części rynku Facility Management. Netia zawarła umowę z KTW Sp. z o.o. na świadczenie usług kompleksowego zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną w katowickim obiekcie .KTW I oraz warunkową umowę na zarządzanie infrastrukturą w będącym jeszcze w fazie projektowej budynkiem .KTW II. Łączna powierzchnia kompleksu .KTW to 58 000 m2. Kontrakt został zawarty na okres 5 lat. Zgodnie… Czytaj dalej →

Scroll To Top