Wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Działając na podstawie § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1467), w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści dokumentacji przedstawiamy poniżej pierwszą część wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (dalej “dokumentacja”).
W pierwszej kolejności przedstawiono wyjaśnienia do wniosków dotyczących:
1. Wyjaśnień pojęć i skrótów zawartych w dokumentacji;
2. Rozdziału 2 dokumentacji “Tryb przeprowadzenia aukcji i warunki uczestnictwa w aukcji”;
3. Rozdziału 3 dokumentacji “Wymagania dotyczące oferty wstępnej”;
4. Rozdziału 4 dokumentacji “Procedura oceny ofert wstępnych i kryterium oceny ofert”;
5. Załącznika 1A do dokumentacji “Przedmiot Rezerwacji A.”;
6. Załącznika 1B do dokumentacji “Przedmiot rezerwacji B.”;
7. Załącznika 2 do dokumentacji “Wzór oferty wstępnej w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.”;
8. Załącznika 3 do dokumentacji “Warunki wykorzystywania częstotliwości dla zakresu 3480-3800 MHz.”.
Odpowiedzi na pytania dotyczące rozdziału 5 (“Aukcja próbna”) i 6 (“Etap II aukcji”) dokumentacji lub z nimi związane zostaną przedstawione w drugiej części wyjaśnień.
Treści wniosków o wyjaśnienia treści dokumentacji zostały opublikowane na stronie BIP UKE pod tym adresem
Pliki:
DC.WAP.5131.01.2020.11 Wyjaśnienia treści część 1 – 437 KB plik PDF

źródło: UKE