UKE: Stawki za połączenia międzynarodowe pozostają bez zmian

Stawki za połączenia międzynarodowe pozostają bez zmian. Od 15 maja 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem unijnym, aktualizacji ulegają stawki za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y z Polski do krajów Unii Europejskiej.
Zaktualizowane stawki za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y z Polski do krajów Unii Europejskiej nie ulegają zmianie i nie mogą być wyższe niż:
1) 0,81 zł netto/1 zł brutto za minutę połączenia;
2) 0,25 zł netto/0,31 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS.
Maksymalne stawki obejmują ceny usług w sieciach komórkowych i stacjonarnych, rozliczane za jednostkę (np. za minutę połączenia) lub za wysłanego SMS-a. Nie dotyczą cen pakietów obejmujących usługi połączeń międzynarodowych oraz SMS na numery z krajów Unii.
Połączenia i SMS-y międzynarodowe a roaming
Wprowadzone maksymalne ceny obejmują wyłącznie usługi połączeń międzynarodowych oraz wiadomości SMS, czyli usług, z których korzystamy, kiedy będąc w Polsce kontaktujemy się z użytkownikiem posługującym się zagranicznym numerem i nie dotyczą usług realizowanych w roamingu.

źródło: UKE