Fiberhost udostępnia operatorom internet 1 Gb/s dla nauczycieli za 1 zł

Fiberhost udostępnia operatorom internet 1 Gb/s dla nauczycieli za 1 zł. Marka Fiberhost przygotowała ofertę dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy udostępnią swoje usługi nauczycielom. Dzięki niej każdy dostawca usług, który umożliwi tej grupie zawodowej korzystanie z Internetu w cenie nie wyższej niż 1 zł miesięcznie, będzie mógł skorzystać z promocji w zakresie usługi dostępowej BSA oferowanej przez Fiberhost. W związku z epidemią koronawirusa nauczyciele w całym kraju stanęli przed wyzwaniem dostosowania metod nauczania do nowych okoliczności. Obecnie cały proces edukacji oraz kontakt z uczniami odbywają się zdalnie. W tej sytuacji szczególnie ważne jest, aby nauczyciele mieli dostęp do szybkiego i stabilnego łącza internetowego. W odpowiedzi na tę sytuację marka Fiberhost przygotowała specjalną ofertę na usługi dostępowe dla dostawców, którzy za pośrednictwem jej otwartych sieci światłowodowych oferują swoje usługi nauczycielom. Każdy operator, który złoży zamówienie na usługę BSA będzie miał możliwość zamówienia dowolnego pakietu, za który przez 6 miesięcy będzie płacił tylko 1 zł netto miesięcznie. Co więcej, niezależnie od prędkości, jaką będzie on oferował swoim klientom, przez 6 miesięcy nauczyciele będą korzystali z łącza symetrycznego o przepustowości do 1 Gb/s. Fakt, że jako operator infrastruktury nie dostarczamy usług końcowych nie zwalnia nas z myślenia o społecznej odpowiedzialności. Nie chcemy przechodzić obojętnie obok tego, co aktualnie dzieje się w sferze edukacji szkolnej. Nie rozwiążemy zapewne strukturalnych problemów wynikających z braku wystarczających inwestycji w cyfrowe usługi w sektorze edukacji, ale możemy zrobić coś, żeby choć odrobinę poprawić sytuację nauczycieli, którzy nie mają dostępu do usług stacjonarnych. Ma to szczególne znaczenie na obszarach, gdzie sieć jest aktualnie budowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z definicji są to miejsca, w których dostęp do usług szerokopasmowych był dotychczas niemożliwy. Jestem przekonany, że symetryczny Internet 1 Gb/s jest dokładnie tym, czego nauczyciele potrzebują do sprawnego prowadzania zajęć online – komentuje wprowadzenie oferty Michał Bartkowiak, Prezes INEA S.A. Promocja dla wszystkich dostawców, którzy udostępnią swoje usługi nauczycielom trwa do 30.06.2020 r. i dotyczy sieci wybudowanych w ramach drugiego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oferta dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

źródło: Inea