Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE za 2019 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował Sprawozdanie z działalności za 2019 rok. Główne założenia oraz akcje i realizacje zadań można przedstawić, jak niżej:
pełna treść Raportu dla zainteresowanych

źródło: UKE