Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. – SOR

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 20 maja 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w zakresie modyfikacji zapisów w Części I Ogólnej, w Rozdziale 9 Cennik, w pkt 9.10 oraz w Części V Usługa BSA, w Rozdziale 2 „Szczegółowe zasady realizacji PDU dla Usługi BSA”, w pkt 2.3.4. „Poziom dostępu Ethernet” poprzez usunięcie ograniczeń dla interfejsu 10 GE i dodanie możliwości zestawienia dostępu na porcie 100 GE wraz z modyfikacją związanych z tym załączników. Konsultacje potrwają 30 dni. Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił zatwierdzić projekt zmiany Oferty SOR zgodnie z propozycją przedstawioną przez Orange. Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie o numerze: DR.WORK.6082.11.2019”. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na elektronicznej tablicy ogłoszeń UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Zmiana oferty SOR – 540 KB plik PDF
Załącznik nr 11 – 468 KB plik PDF
Załącznik nr 11a – 437 KB plik PDF
Załącznik nr 11b – 422 KB plik PDF

źródło: UKE