Plus od Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem

Prezentujemy jakość sygnału sieci Plus na drogowej trasie od Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem. Kolorem czerwonym oznaczono przejazd bez zasięgu, natomiast kolorem zielonym oznaczono odcinki, gdzie terminal otrzymywał sygnał ze stacji odległej od siebie o 6 kilometrów i więcej. W danych zobaczymy również takie odcinki, gdzie stacja serwowała sygnał z odległości bliskiej 20 kilometrów i więcej i to nie dlatego, że w pobliżu terminala stacji nie było, ale jest to konsekwencja wymieszanych technologii i braku technologii priorytetowych na stacjach w odległości terminalowi najbliższej. Pośród danych oczywiście również znajdują się takie, które świadczą o deficycie w stacjach bazowych. Na trasie Jelenia Góra – Wrocław przewaga w ilości stacji głównych konkurentów nad Plusem wynosi obecnie cztery, co nie znaczy, że T-Mobile oraz Orange nie mają odcinków, gdzie problemy z dostępem do efektywnego sygnału sieci wciąż występują. Tak jest m.in. na odcinku od Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze po granice ulicy Wrocławskiej, w części miasta Bolków, na sporej części przejazdu przez miejscowość Jaroszów, przy drodze krajowej nr 5, czy na odcinku od węzła A4/DK5 Kostomłoty pod sąsiedztwo autostrady z miastem Kąty Wrocławskie. Zaznaczmy jednak raz jeszcze, że to, co obserwujemy w zakresie serwowania sygnału w kierunku terminala w Plusie obecnie mogłoby mieć zupełnie inny wymiar jakościowy, gdyby operator uporządkował sieć w zakresie dostępnych w stacjach technologii. Już sama dostępność w łańcuchu drogowym obu pasm podstawowych, tj.: LTE900/LTE1800 przyniosłaby zauważalne zmiany zarówno w serwowanym sygnale, jak i logice handover
log sygnału jakości sieci Plus od Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem
Przejazd w obie strony odbył się trasą tradycyjną, tj.: Jelenia Góra – DK3 – DK5 – A4 – Wrocław. Zainteresowanych rozwojem i modernizacją sieci w grupie Cyfrowego Polsatu zapraszamy do udziału w dyskusjach na operatorskim portalu plusforum.pl

żródło: informacja własna