Naukowcy z PG przyczynią się do rozwoju technologii Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji oraz sieci 5G

Naukowcy z PG przyczynią się do rozwoju technologii Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji oraz sieci 5G. Na początku czerwca uruchomione zostały dwa duże projekty z udziałem naukowców Politechniki Gdańskiej, realizowane w ramach programu Horyzont 2020. Dzięki nawiązanej współpracy, uczelnia będzie miała realny wpływ na rozwój technologii Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji (AI) oraz sieci 5G. Będzie też dostarczać nowatorskie rozwiązania dla takich firm, jak Airbus, Ericsson, Ford, czy Philips. Wejście PG do międzynarodowego grona partnerów i możliwość realnego wpływu na rozwój technologii Internetu Rzeczy IoT (ang. internet-of-things), sztucznej inteligencji AI (artificial intelligence) oraz nowych anten rekonfigurowalnych dla przyszłych systemów 5G, to duży sukces. Jest on również zwieńczeniem wieloletnich starań grupy naukowców pracujących w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG oraz efektem prowadzonych przez nich badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. W projektach tych PG będzie dostarczała rozwiązania m.in. dla Airbus, Ericsson, Ford, Philips Healthcare, AVL, NXP czy Liebherr. Łączny budżet PG w obu tych projektach wynosi 11,8 mln zł.
44 mln euro na walkę z atakami cybernetycznymi
Projekt InSecTT – Intelligent Secure Trustable Things to inicjatywa o budżecie ponad 44 mln. euro, w skład której wchodzą najważniejsze firmy i instytucje badawcze z całej Europy (łącznie 52 partnerów z 11 krajów UE i Turcji), rozwijające bezpieczne systemy IoT wsparte rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji. Wykorzystanie mechanizmów inteligentnego przetwarzania danych w urządzeniach IoT pozwoli stworzyć rozwiązania bardziej odporne na ataki cybernetyczne i zakłócenia, które będą mogły być wykorzystane w obszarach Przemysłu 4.0. PG odgrywa w projekcie znaczącą rolę jako lider jednego z kluczowych obszarów wdrożeń, ważny dostawca komponentów radiowych i antenowych dla bezprzewodowych systemów wbudowanych, wzbogaconych o sztuczną inteligencję, a także animator działań mających na celu włączanie do współpracy w projekcie studentów. – Ważnym aspektem projektu będzie również możliwość realizacji praktycznych wdrożeń opracowanych przez nas systemów lokalizacji dla IoT i technologii dla bezpiecznej i niezawodnej komunikacji bezprzewodowej. Są one w stanie poprawić zarówno efektywność zadań realizowanych przez duże firmy i instytucje, a także poprawić bezpieczeństwo ich funkcjonowania – mówi kierownik projektu z ramienia PG prof. Łukasz Kulas z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG, a także pełnomocnik rektora w niedawno utworzonym Centrum Technologii Cyfrowych PG (jednym z czterech nowych centrów badawczych PG powstałych po otrzymaniu przez uczelnię statusu uczelni badawczej w październiku 2019 r.).
– W projekcie udało nam się wpisać Pomorze jako jedno z miejsc wdrożeń i aktualnie planujemy przeprowadzenie instalacji pilotażowych na terenie lokalnych portów i szpitali, co szczególnie nas cieszy – dodaje prof. Kulas.
Nowoczesne technologie 5G i troska o środowisko
Projekt BEYOND5: Building the fully European supplY chain on RFSOI, enabling New RF Domains for Sensing, Communication, 5G and beyond jest pionierskim projektem technologicznym, którego konsorcjum tworzą najważniejsze europejskie podmioty rozwijające systemy 5G w oparciu o technologie wytwarzania układów scalonych FDSOI. W projekcie o budżecie ponad 97 mln. euro uczestniczy 36 partnerów z krajów UE, Turcji, Izraela i Szwajcarii. Nowe technologie, które będą rozwijane w projekcie, przyczynią się do zastosowanie wysokoskalowej integracji układów scalonych, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, wyższą niezawodność i lepszą konkurencyjność cenową, co umożliwi w przyszłości masową produkcję niezawodnych komponentów dla 5G w krajach UE, przy jednoczesnym, niskim negatywnym oddziaływaniu na środowisko w Europie. – W projekcie realizować będziemy zaawansowane systemy antenowe umożliwiające dynamiczną adaptację systemów bezprzewodowych 5G do warunków środowiska, w którym pracują, w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji o zwiększonej odporności na zakłócenia radiowe – mówi prof. Krzysztof Nyka, kierownik projektu po stronie PG. Partnerzy projektu zainteresowani są przede wszystkim możliwościami, jakie dostępne są na Wydziale ETI w zakresie fal milimetrowych. Obok naszego potencjału naukowego ewidentny wpływ na pozyskanie tego projektu miało stworzenie przez Dziekana WETI koncepcji laboratorium FutureLab, które umieściło nas w pierwszej lidze instytucji w Europie jeśli chodzi rozwój technologii 5G wykorzystujących komunikację w pasmach częstotliwości powyżej 20 GHz.

źródło: Politechnika Gdańska