Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowywania PZCz dla zakresu 1900-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz

Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowywania PZCz dla zakresu 1900-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz. 7 kwietnia 2020 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 1900-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 27 czerwca 2020 r. W toku postępowania konsultacyjnego, do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska, złożone przez Orange Polska S.A., P4 sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A.
Pliki:
Ogłoszenie wyników konsultacji planu 2100 MHz – 486 KB plik PDF
Stanowisko konsultacyjne OPL – 56 KB plik PDF
Stanowisko konsultacyjne P4 – 63 KB plik PDF
Stanowisko konsultacyjne T-Mobile – 93 KB plik PDF

źródło: UKE