Raport #RegionyNEXERY2020: Coraz więcej przedsiębiorców uważa, że prędkość internetu wpływa na rozwój biznesu

Raport #RegionyNEXERY2020: Coraz więcej przedsiębiorców uważa, że prędkość internetu wpływa na rozwój biznesu. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej doceniają znaczenie szybkiego i stabilnego łącza w prowadzeniu biznesu. Potwierdzają to wyniki badania #RegionyNexery2020, przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia br. przez GfK dla Nexery. Rok temu tylko 20% reprezentantów firm wskazało, że zwiększenie prędkości internetu wpłynęłoby pozytywnie na dochodowość i rozwój działalności, w 2020 roku odsetek ten wzrósł niemal dwukrotnie. Rozwój i utrzymanie się na rynku współczesnych przedsiębiorstw zależy dziś od umiejętnego wykorzystywania internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ciągu ostatnich miesięcy wiele firm na całym świecie rozegrało prawdziwą batalię o „być albo nie być”. Okazało się, że to właśnie biznesy oparte na wirtualnych rozwiązaniach odczuły w najmniejszym stopniu skutki pandemii koronawirusa. Stabilne i szybkie łącze było kluczem do sukcesu. Doświadczenia z tego okresu wpłynęły na dostrzeżenie wielu zalet wysokiej jakości internetu wśród przedsiębiorców z Regionów Nexery, co odzwierciedla badanie przeprowadzone przez GfK na zlecenie Nexery, hurtowego operatora telekomunikacyjnego.
Bez internetu ani rusz
Odsetek firm w Regionie Świętokrzyskim, Łódzkim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur, które są podłączone do globalnej sieci wyniósł w 2020 roku 94%, to o 3 p. p. więcej niż w poprzednim roku. Wyniki badania przeprowadzonego na wiosnę br., pokazały również, że zdecydowana większość przedsiębiorstw prowadzi tradycyjny biznes, w którym wykorzystuje pewne wirtualne narzędzia na co dzień, zaś 17% podmiotów deklaruje, że działa w pełni online.
Co ciekawe, można zauważyć zależność pomiędzy prędkością wykorzystywanego łącza, a wielkością przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników częściej korzystają z internetu o wyższej prędkości, częściej jest to również łącze symetryczne, czyli o równej prędkości wysyłania i pobierania danych.
– Cieszymy się, że coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega znaczenie internetu i jego pozytywny wpływ na biznes. Nasze badanie pokazało, że prawie wszystkie firmy działające w Regionach są podłączone do sieci. Można zatem uznać, że połączenie internetowe to podstawa prowadzenia działalności w dzisiejszym świecie. Mieliśmy okazję, aby się o tym przekonać – w dobie panowania CoViD-19 globalna sieć stała się głównym narzędziem, które pozwoliło wielu podmiotom na utrzymanie się na rynku i dalsze funkcjonowanie. Dla firm istotnym jest, aby wybierać rozwiązania dostarczające stałe i szybkie łącze, dzięki któremu codzienne działania będą przebiegały bez zakłóceń – mówi Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Komercyjnych z firmy Nexera, która buduje i zarządza siecią światłowodową.
Wszechstronne narzędzie
Podmioty gospodarcze coraz częściej korzystają z wirtualnych narzędzi i zasobów, które pomagają usprawnić działanie przedsiębiorstwa w niemal wszystkich obszarach. W tegorocznym badaniu 55% przedstawicieli firm z Regionów Nexery zgodziło się z tezą, że internet to podstawowe źródło wiedzy o rynku – w 2019 r. odsetek pozytywnych odpowiedzi był aż o 10 pp. mniejszy. Globalna sieć to medium najczęściej wykorzystywane do reklamowania firmy – wykorzystuje go ponad połowa przedsiębiorców (51%). Do innych, zdecydowanie rzadziej wybieranych sposobów promowania, należą reklamy i ogłoszenia w punktach sprzedaży, targi branżowe, obecność w prasie oraz reklama bezpośrednia. Firmy wykorzystują internet nie tylko do promocji swojej działalności. 96% ankietowanych przedsiębiorców stosuje w codziennej pracy płatności online, 70% e-fakturowanie, a 59% ma własną stronę internetową. Ponadto 51% korzysta z mediów społecznościowych, 38% z wirtualnego dysku (chmury), a 29% z kursów i szkoleń dostępnych za pośrednictwem sieci. Co ciekawe, większe przedsiębiorstwa, zatrudniające 50 pracowników i więcej, częściej posiadają stronę www, posługują się e-fakturami i biorą udział w kursach i szkoleniach online. – Jesteśmy w momencie, w którym biznes przechodzi transformację i coraz więcej obszarów przenosi w świat wirtualny. Niesie to ze sobą wiele korzyści, m. in. szybką wymianę informacji, lepsze dotarcie do klientów i partnerów, a nawet redukcję kosztów. Chcielibyśmy pozytywnie wpływać na przedsiębiorców i zachęcać ich do rozwoju lokalnych biznesów, dostarczając wysokiej jakości internet – narzędzie niezbędne w prowadzeniu nowoczesnej firmy. Rozwój lokalnych przedsiębiorstw wpływa na zwiększenie atrakcyjności Regionów. Pracujemy nad tym, aby wszystkie firmy, gospodarstwa domowe, szkoły i urzędy, miały dostęp do usługi szerokopasmowej. Pozwoli to na podniesienie konkurencyjności Regionów i podniesie jakość życia ich mieszkańców – mówi Piotr Wieczorkiewicz, Członek Zarządu ds. Operacyjnych z firmy Nexera.

Nota metodologiczna:
Raport #RegionyNEXERY2020 to druga edycja autorskiego badania #RegionyNEXERY realizowanego przez firmę GfK dla firmy NEXERA – pierwszego w Polsce wyłącznie hurtowego operatora telekomunikacyjnego o dużej skali, rozwijającego światłowodową sieć dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości (min.100 Mb/s). Badanie przeprowadzono w miesiącach marzec i kwiecień 2020 r. wśród mieszkańców, nauczycieli, urzędników i przedsiębiorców z Regionów NEXERY. Publikacja jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, gdzie brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub dostęp do nich jest ograniczony. Raport podzielono na kilka obszarów tematycznych. Badanie dotyczące biznesu i przedsiębiorczości zrealizowano wśród 330 przedsiębiorców z Regionu Świętokrzyskiego, Warmii i Mazur, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Łódzkiego. Wykorzystano technikę wywiadu telefonicznego CATI uzupełnione wywiadami CAWI. W raporcie #RegionyNEXERY2020 wykorzystano ponadto dane ze źródeł ogólnodostępnych oraz analizy zespołu InsightOut Lab. Nexera to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, rozwijający światłowodową sieć dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości (min.100 Mb/s). Udziałowcami Nexery są firmy od lat działające na globalnym rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia. Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Nexera buduje sieć światłowodową w 14 obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Program ma na celu likwidację tych miejsc w kraju, które nie mają dostępu do bardzo szybkiego internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli Unii Europejskiej. Dzięki działaniom Nexery w 2021 roku w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się ponad 670 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek oświatowych. Wszystkie szkoły oraz ponad 311 tys. gospodarstw z tej grupy zostanie objętych zasięgiem sieci Nexery dzięki dofinansowaniu w ramach POPC w wysokości ponad 597 mln złotych. Pozostałe środki pochodzą od udziałowców Nexery, a całkowita wartość inwestycji wynosi około 1,5 mld złotych. Nexera w 2019 roku zainicjowała autorski raport #RegionyNEXERY2019, będący wynikiem badania przeprowadzonego wspólnie z agencją GfK. Raport jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, w których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub w których dostęp ten jest ograniczony (Raport #RegionyNEXERY do pobrania). Badanie i raport będą realizowane cyklicznie. Firma zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, organizowanym w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Otrzymała też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019, którego organizatorem jest redakcja Computerworld Polska

źródło: Nexera