Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2020 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2020 roku
Podsumowanie drugiego kwartału:
– Sprzedaż wyniosła 55.6 (54.8) mld SEK. Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe jest płaska r/r.
– Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 38.2% (36.7%) z uwzględnieniem
– Zysk operacyjny bez kosztów restrukturyzacyjnych poprawił się do 4.5 mld SEK (marża operacyjna 8.2%) z 3.9 mld SEK (7.0% marża operacyjna), dzięki udoskonaleniom w dziale Digital Services
– Sprzedaż w dziale Networks wzrosła o 4% r/r. Marża operacyjna w dziale Networks, z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych, wyniosła 14,1% (15%)
– Zysk operacyjny w dziale Digital Services, bez opłat restrukturyzacyjnych, wyniósł -0,7 (-1,3) mld SEK. Poprawa marży brutto wynika głównie z wyższej sprzedaży oprogramowania, sprzedaż spadła o -5%.
– Zysk netto wyniósł 2.6 (1.8) mld SEK
– Wolne środki pieniężne bez transakcji M&A wyniosły 3.2 (1.6) mld SEK. Środki pieniężne netto na 30 czerwiec 2020 roku wyniosły 37.5 (33.8) mld SEK.
– Pandemia wywołana przez Covid-19 miała ograniczony wpływ na przychody operacyjne i przepływy pieniężne w drugim kwartale.
– Grupa kontynuuje cele finansowe na lata 2020-2022.
– Inwestycje w badania i rozwój są przyspieszane, aby wypracować nowe możliwości biznesowe. W połączeniu z niższą sprzedażą możliwe jest opóźnienie w osiągnięciu celów finansowych w kolejnych kwartałach roku 2020 roku. Cel marży operacyjnej na roku 2022 wynosi 10-12% i pozostaje stabilny.

mld SEK Q2
2020
Q2
2019
r/r Q1
2020
k/k STY-CZER
2020
STY-CZER
2019
r/r
Sprzedaż netto 55.6 54.8 1% 49.8 12% 105.3 103.7 2%
Wzrost sprzedaży skorygowany o różnice kursowe  –  –  0% –  –  –  –  -1%
Marża brutto 37.6% 36.6% 39.8% 38.6% 37.5%
Zysk operacyjny 3.9 3.7 3% 4.3 -11% 8.2 8.6 -6%
Marża operacyjna 6.9% 6.8% 8.7% 7.7% 8.3%
Zysk netto 2.6 1.8 40% 2.3 13% 4.9 4.3 14%
EPS diluted, SEK 0.74 0.51 45% 0.65 14% 1.39 1.21 15%
Wzrost marży bez opłat restrukturyzacyjnych 38.2% 36.7% –  40.4% –  39.3% 37.5% – 
Zysk operacyjny bez opłat restrukturyzacyjnych 4.5 3.9 18% 4.6 -2% 9.1 7.4 24%
Marża operacyjna bez opłat restrukturyzacyjnych 8.2% 7.0% –  9.3% –  8.7% 7.1% – 
Wolne środki pieniężne przed M&A 3.2 1.6 102% 2.3 40% 5.6 5.1 10%
Środki pieniężne netto na koniec kwartału 37.5 33.8 11% 38.4 -2% 37.5 33.8 11%

Pełny raport

źródło: Ericsson