Orange: sygnał sieci od centrum Jeleniej Góry do Wrocławia (ul. Piękna)

Prezentujemy jakość sygnału sieci Orange na trasie od śródmieścia Jeleniej Góry do ul. Pięknej we Wrocławiu. Choć w wielu miejscach docierający do terminala sygnał sieci budzi wątpliwości jakościowe, w tym również te, związane z odległością stacji serwującej od terminala, to podkreślić należy, że widać również plusy wybudowania nowych stacji, w tym na masztach Play oraz na obiektach własnych (np. Radomierz – maszt Play, przedmieścia Strzegomia – maszt własny, czy węzeł S3 Sady Dolne – maszt T-Mobile oraz przeniesienie stacji z zabytkowej wieży w miejscowości Bronówek, położonej topograficznie niekorzystnie na maszt T-Mobile. Dla poprawy sytuacji warto byłoby jeszcze poprawić odcinek między osiedlem Zabobrze w Jeleniej Górze (stacja przy ul. Sygietyńskiego 8) a dzielnicą Maciejowa (stacja przy ul. Wrocławskiej), część biegu drogi krajowej nr 5 na odcinku przez centrum rozległej miejscowości Jaroszów, gdzie Polkomtel posiada stację na kościelnej wieży, odcinek drogi krajowej nr 5 na wysokości miejscowości: Mielęcin oraz Osiek oraz w części autostrady A4, w tym nade wszystko od stacji Kostomłoty na wieży Polkomtela do stacji w mieście Kąty Wrocławskie. Jak widać, saldo braków www stacjachostacjach 7-8 sztuk. Ponieważ droga od Jeleniej Góry do Wrocławia, a w szczególności nitka A4, to odcinki kluczowe – warto o nie zadbać. Tym bardziej na kanwie rozwoju sieci, związanego z budową zasięgu 5G i w zakresie segmentu szkieletowego
log Orange na trasie Jelenia Góra – Wrocław
przebieg trasy

źródło: informacja własna

Materiał powiązany:
Sygnał Orange od Glińska w Wielkopolsce do podjeleniogórskiego Wojanowa