Mariusz Busiło dla RP: Nie powinniśmy stać się cywilną ofiarą wojny handlowej USA-Chiny

Mariusz Busiło: Nie powinniśmy stać się cywilną ofiarą wojny handlowej USA-Chiny. Kraj o PKB największym w Europie nie zdecydował się na podwyższenie kosztów wdrażania sieci 5G, które skutkowałoby opóźnieniem rozwoju i obciążaniem tymi kosztami zwykłych użytkowników, a w efekcie możliwym wykluczeniem sporych grup społecznych z korzyści wprowadzenia nowej technologii. Czujemy się dobrze, jeśli ufamy technologii, z której korzystamy, ale znacznie lepiej jest, gdy potrafimy ją zweryfikować. Taka właśnie racjonalna weryfikacja, w miejsce trudno mierzalnego zaufania legła u podstaw konsultowanego od 11 sierpnia Katalogu wymagań bezpieczeństwa wobec operatorów sieci telekomunikacyjnych i listy funkcji krytycznych opublikowanego przez niemiecką Agencję ds. Sieci („BNetzA” to odpowiednik połączonych trzech polskich urzędów: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Urzędu Regulacji Energetyki). Tym samym niemiecka administracja nie znalazła podstaw merytorycznych do wsparcia amerykańskich wysiłków, aby odciąć chińskie firmy od budowania sieci 5G w Europie
Czytaj źródło…

źródło: rp.pl