Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w budynkach wielorodzinnych

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w budynkach wielorodzinnych. 27 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji dotyczącej ponownego rozpoznania sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 12 grudnia 2019 r. określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Zawarte w rozstrzygnięciu warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się o dostęp do kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. Zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6082.6.2019”. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
Pliki:
Projekt decyzji Prezesa UKE – 255 KB plik PDF

źródło: UKE