Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Rada Ministrów wydała wczoraj nowe rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Zmiany, wprowadzone w nowym rozporządzeniu, w szczególności zmniejszają obciążenia małych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Na przykład wyłączą z obowiązku sporządzenia planu tych przedsiębiorców, których roczne przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 10 milionów złotych. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek sporządzenia jednego planu dla obszaru wykonywanej działalności telekomunikacyjnej. Ułatwienia obejmą przedsiębiorców wchodzących w skład grupy kapitałowej: będą oni mogli sporządzać wspólny plan dla całej grupy. Usprawnieniu ulegnie także sam proces przekazywania zarówno projektu planu do uzgodnienia, jak i kompletnego planu – cały proces będzie odbywał się elektronicznie. Rozporządzenie wchodzi w życie 28 sierpnia 2020 r., zaś z jego treścią można zapoznać się w Dzienniku Ustaw

źródło: UKE