UKE: Konsultacje projektu modelu wymiany informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu

Konsultacje projektu modelu wymiany informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu. W nawiązaniu do informacji dotyczącej prowadzonych prac zmierzających do wypracowania modelu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości usługi dostępu do internetu przekazujemy do konsultacji wypracowany do tej pory materiał: Proces tymczasowy zachowania ciągłości świadczenia usług w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do internetu. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do publikowanego materiału prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące projektu modelu wymiany informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu” w terminie do 15 września 2020 r. Istnieje również możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dt@uke.gov.pl
Pliki:
Proces tymczasowy – zachowanie ciągłości internetu – 258 KB plik PDF

źródło: UKE