Pogórze Izerskie – Pogórze Kaczawskie – Góry Kaczawskie. Losowe testy transmisji danych

Jak wspomnieliśmy w materiale wiodącym, prezentującym jakość pokrycia sygnałem Pogórza Izerskiego, części Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich przez sieć Plus – przemierzając ponad 250 kilometrów w regionie, zasadniczym celem naszego objazdu był monitoring realizowanych inwestycji przez Play. Kończąc cykl publikacji, związanych z tematem – zapraszamy do prezentacji wyników transmisji danych w punktach “pod stacją”, głównie dla sieci Play, choć zrealizowaliśmy kilka testów również dla konkurentów
1. Rybnica, powiat jeleniogórski. Maszt własny Play

2. Siedlęcin, powiat jeleniogórski. Maszt własny Play

3. Czernica, powiat jeleniogórski. Maszt własny Play

4. Proboszczów, powiat złotoryjski. Maszt własny Play

5. Nowy Kościół, powiat złotoryjski. Maszt własny Play

6. Wilków Osiedle, powiat złotoryjski. Maszt własny Play

7. Iwiny, powiat bolesławiecki. Maszt własny Play

Play uruchomił w stacji Iwiny wyłącznie 3G

8. Pomiar dla sieci T-Mobile. Iwiny, maszt własny

9. Pomiar dla sieci Plus. Iwiny, maszt własny operatora

10. Pomiar dla sieci Plus. Zagrodno, powiat złotoryjski. Maszt własny operatora

11. Bolesławiec, ul. Widok. Rurowy maszt Play

12. Bolesławiec, ul. Staszica. Rurowy maszt Play

13. Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4. Dach budynku Szpitala Powiatowego

14. Dębowy Gaj, powiat lwówecki. Maszt własny Play

15. Rząsiny, powiat lwówecki. Maszt własny Play

16. Pomiar dla sieci Plus. Rząsiny, maszt własny. Stacja świeżo po rozbudowie do LTE2600

źródło: informacja własna

Materiały powiązane:
1. Pogórze Izerskie, Pogórze Kaczawskie, Góry Kaczawskie. Część 1. Jakość sygnału sieci Plus
2. Pogórze Izerskie, Pogórze Kaczawskie, Góry Kaczawskie. Część 2. Jakość sygnału sieci T-Mobile
3. Pogórze Izerskie, Pogórze Kaczawskie, Góry Kaczawskie. Część 3. Jakość sygnału sieci Play oraz podsumowanie dla każdego z operatorów