Plus: buduje się nowa stacja operatora w Siewierzu

Plus rozpoczął budowę nowej stacji w śląskim Siewierzu (dziękujemy za nadesłany materiał). Obiekt: maszt własny, przy ul. Będzińskiej 24 (BT24300). Z rozkładu wsporników wynika, że stacja będzie posiadać cztery sektory. Dla zainteresowanych zdjęcia poniżej. Dodajmy, że inwestycje, w tym również w 5G, w drugiej strefie radiowej Polkomtela są realizowane dynamicznie i widać swoiste “przebudzenie” operatora. Zgoła inaczej sytuacja ma się na Dolnym Śląsku, gdzie stan sieci w zakresie stacji bazowych przypomina to, co mogliśmy widzieć nawet 10 lat temu. Kolejny raz zadajemy pytanie: dlaczego w jednym regionie się da, a w drugiem nie? Jak podkreślają anonimowi przedstawiciele Polkomtel – dużo prac, głównie modernizacyjnych w trzeciej strefie radiowej operatora realizuje się w Wielkopolsce, która znacząco przejmuje budżet inwestycyjny tej strefy. Dolny Śląsk nie ma parcia – dodają (cokolwiek to znaczy). Poinformujemy Zarząd Spółki o wspomnianych dysproporcjach i weryfikację realizowanych planów oraz inwestycji w poszczególnych regionach oraz o występujących, prawdopodobnych nieprawidłowościach w tym zakresie
źródło: informacja własna