UKE: Zmiana Oferty SOR – Orange. Opłaty związane z utrzymaniem wirtualnego kanału (VC)

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), 23 października 2020 r. wydał decyzję w sprawie zmiany Oferty SOR polegającej na modyfikacji zapisów w:
– Części I Ogólnej Rozdział 9 pkt 9.8 „Opłaty związane z utrzymaniem wirtualnego kanału (VC) i zapewnieniem transmisji w VC”, ppkt 9.8.1 „Utrzymanie portu abonenckiego na porcie 1 GE dla poziomu dostępu OLT”, tabeli nr 506, tabeli nr 507, tabeli nr 508,
– Części I Ogólnej Rozdział 9 pkt 9.9 „Opłaty związane z Łączem Abonenckim” poprzez wprowadzenie dwóch opłat cyklicznych za Utrzymanie Łącza Abonenckiego w technologii światłowodowej xPON(FTTH) Usługi BSA dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Zdaniem Prezesa UKE, wprowadzone decyzją zmiany do Oferty SOR zapewnią operatorom alternatywnym (OA) możliwość korzystania z usług OPL w nowych atrakcyjnych opcjach prędkości. Przełoży się to na możliwość konstruowania przez OA bardziej konkurencyjnych ofert wobec oferty OPL oraz pozwoli na zapewnienie użytkownikom końcowym maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług.
Treść decyzji

źródło: UKE