PRO Speed Test ponownie certyfikowany przez UKE

PRO Speed Test ponownie certyfikowany przez UKE. Nowa wersja mechanizmu monitorowania jakości dostępu do Internetu uzyskała certyfikat Prezesa UKE na okres kolejnych dwóch lat. Oznacza to zapewnienie przez V-SPEED Sp. z o.o. (operatora platformy SpeedTest.pl) ciągłości funkcjonowania certyfikowanego narzędzia, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. Druga odsłona PRO Speed Test dostarcza szereg nowych funkcjonalności oraz usprawnień i będzie dostępna od 1 grudnia 2020 roku pod adresem:
https://pro.speedtest.pl/
Kolejna wersja narzędzia jest odpowiedzią UKE i V-SPEED na potrzeby polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz uwagi i sugestie zgłaszane przez użytkowników. Najważniejsze usprawnienia to:
– pomiar prędkość łączy do 2,5 Gb/s (wcześniej do 1 Gb/s),
– aplikacja dla systemu macOS,
– testy automatyczne,
– brak obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym,
– wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i strony www.

Dotychczasowa funkcjonalność PRO Speed Test, a także wyniki pomiarów, raporty i konta użytkowników zostały zachowane. Użytkownicy mogą sprawdzić parametry łącza internetowego w aplikacji www, w aplikacjach mobilnych i w aplikacjach dla komputerów stacjonarnych. Te ostatnie wnikliwie badają warunki, w jakich pomiar został wykonany:
– rodzaj połączenia sieciowego i jego parametry,
– obecność dodatkowych urządzeń w sieci,
– ruch od innych aplikacji w systemie (tzw. cross-traffic),
– udostępnianie połączenia internetowego,
– obciążenie procesora,
– obecność połączenia VPN,
– podłączenie zasilacza w przypadku urządzeń przenośnych,
a następnie sugerują czynności, które należy wykonać, aby uzyskać pomiar certyfikowany.


Pomiary certyfikowane mogą wejść w skład raportu generowanego w systemie, a następnie mogą zostać wykorzystane na potrzeby postępowania reklamacyjnego w celu wykazania rozbieżności parametrów w odniesieniu do tych zawartych w umowie.


Prezes UKE certyfikował rozszerzony system pomiarowy po szczegółowej weryfikacji. Przeprowadzone zostały audyty: bezpieczeństwa, WCAG 2.1 na poziomie AA, funkcjonalności oraz testy akceptacyjnie w zakresie poprawności uzyskiwanych wyników pomiarów w różnych warunkach, w tym dla typowych parametrów usług dostępu do Internetu w Polsce.

Informacja na stronie UKE:
https://uke.gov.pl/akt/udoskonalone-narzedzie-do-monitorowania-jakosci-internetu-certyfikowane-przez-prezesa-uke,358.html

Już dziś rozwiązania bazujące na certyfikowanych mechanizmach zastosowanych w PRO Speed Test są wykorzystywane komercyjnie. W przypadku operatorów telekomunikacyjnych wspierają proces sprzedaży usług dostępu do Internetu (np. poprzez potwierdzenie poprawności instalacji łącza), a w późniejszych etapach świadczenia usług służą do weryfikacji ich jakości. Są również pomocnym narzędziem w postępowaniach reklamacyjnych.

źródło: speedtest.pl / UKE