UKE: Kampania kontrolna urządzeń PLC

Kampania kontrolna urządzeń PLC. Przeprowadziliśmy kontrolę 8 modeli urządzeń PLC, służących do przesyłu danych poprzez przewody instalacji elektrycznej.
Żaden z badanych wyrobów nich nie spełnił stawianych im wymagań.
Wszystkie produkty zostały poddane badaniom laboratoryjnym. Żaden nie spełnił wymagań technicznych: testowane modele mogły powodować zakłócenie pracy innych urządzeń poprzez wytwarzanie nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych.
Ponadto kontrola polegała na sprawdzeniu, czy dla poszczególnych urządzeń:
1. producent wystawił deklarację zgodności,
2. dołączona jest instrukcja obsługi,
3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.
Powyższych wymagań nie spełnił jeden z modeli.
Szczegółowe informacje o poddanych badaniu wyrobach:
Lista badanych urządzeń – 147 KB plik PDF

źródło: UKE