Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dokonującej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. rezerwacji częstotliwości

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dokonującej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. rezerwacji częstotliwości. 13 listopada 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresów 412,50-413,75 MHz i 422,50-423,75 MHz oraz 413,75-415,00 MHz i 423,75-425,00 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa UKE nr DZC-WRL-5174-5/06 (2) z dnia 25 maja 2006 r., zmienionej decyzjami: nr DZC-WRL-5174-5/06(8) z dnia 11 września 2006 r., nr DZC-WRL-5174-2/09(2) z dnia 13 października 2009 r. i nr DZC.WAP.514.47.2016.12 z dnia 13 października 2016 r., na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).
Przedmiotem postępowania konsultacyjnego był projekt decyzji.
Postępowanie konsultacyjne trwało 30 dni od dnia ogłoszenia postępowania konsultacyjnego. W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko od Orange Polska S.A.
Pliki:
Stanowisko – Orange Polska S.A. – 4,0 MB plik PDF

źródło: UKE