Siedmiokrotnie większy zasięg sieci i ponad dziesięć razy większa liczba usług w gospodarstwach domowych – 2020 rokiem bardzo dużych wzrostów Nexery

Siedmiokrotnie większy zasięg sieci i ponad dziesięć razy większa liczba usług w gospodarstwach domowych – 2020 rokiem bardzo dużych wzrostów Nexery.
Nexera podsumowuje 2020 rok
Na koniec 2020 r. Nexera obejmowała zasięgiem światłowodowej sieci dostępowej 100 tys. gospodarstw domowych w ponad 900 miejscowościach w Regionach NEXERY. To siedmiokrotny wzrost zasięgu sieci w ciągu jednego roku. Z usługi szerokopasmowego internetu w sieci Nexery korzystali mieszkańcy 20 tys. gospodarstw domowych.
100 tys. gospodarstw domowych w ponad 900 miejscowościach
Coraz większa liczba mieszkańców Regionów NEXERY może korzystać z dostępu do bardzo szybkiego internetu, wybierając z nawet dziesięciu ofert operatorów detalicznych oferujących swoje usługi w jednym adresie. Zasięg sieci budowanej przez Nexerę od podstaw objął 75 tys. gospodarstw domowych – to ponad 5-cio krotny wzrost w stosunku do stanu z końca 2019 roku. Zasięg ten to wynik projektów prowadzonych w ramach POPC i ich rozszerzeń komercyjnych. Dzięki zakupom sieci światłowodowych od operatorów lokalnych, Nexera powiększyła zasięg swojego działania o kolejne 25 tys. gospodarstw domowych. Sieci te, zapewniając usługę abonentom przez dotychczasowych dostawców, podlegają obecnie integracji technicznej i systemowej. Z wyboru ofert wielu operatorów detalicznych mieszkańcy będący w ich zasięgu będą mogli korzystać w 2021 roku. Rok 2020 Nexera zakończyła, dając możliwość korzystania z usług na swojej sieci światłowodowej mieszkańcom 900 miejscowości w czterech Regionach NEXERY: Warmii i Mazur, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Łódzkim i Świętokrzyskim. Obecność światłowodowej infrastruktury Nexery w ciągu jednego roku zwiększyła się z 200 do ponad 900 wsi i miast Polski. Nexera zapewniła również na koniec 2020 roku łącza do 1 775 szkół, dzięki którym mogły one korzystać z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.


20 tysięcy abonentów usług detalicznych świadczonych przez 22 dostawców
Jako operator wyłącznie hurtowy, Nexera współpracuje z kilkudziesięcioma operatorami detalicznymi, którzy dzięki udostępnianej przez Nexerę sieci światłowodowej mogą oferować swoje usługi mieszkańcom Regionów Nexery. Na koniec 2020 r., na sieci Nexery usługi świadczyło łącznie 22 operatorów detalicznych, co oznacza ponad czterokrotny wzrost w porównaniu do 5 dostawców w 2019 r. Mieszkańcy gospodarstw domowych, znajdujący się w zasięgu sieci Nexery mają unikatową na skalę kraju możliwość wyboru usług telekomunikacyjnych spośród ofert nawet 10 operatorów. Z tej możliwości na koniec 2020 roku korzystało 20 tys, gospodarstw domowych. To ponad 10 razy więcej niż rok wcześniej. Liczba ta szybko i systematycznie rośnie, dzięki zwiększającemu się zasięgowi sieci oraz wciąż powiększającej się liczbie operatorów, którzy oferują na niej swoje usługi. – Rok 2020 to dla Nexery czas intensywnych działań i sukcesów. Odnotowaliśmy ponad czterokrotny wzrost liczby miejscowości, do których dotarliśmy z naszą siecią. To aż 100 tys. gospodarstw domowych, które dzięki usługom w sieci Nexery mogły korzystać ze stabilnego łącza do pracy, nauki, rozrywki i kontaktu z bliskimi w niełatwych okolicznościach pandemicznych. Uruchomiliśmy API, udało nam się wyznaczyć benchmark dla rynku i zostaliśmy docenieni przez branżę, czego dowodem jest m.in. zwycięstwo w prestiżowym, międzynarodowym konkursie Global Carrier Awards. Był to jednak również niezwykle ważny czas, w którym jako firma mogliśmy być jeszcze bliżej mieszkańców Regionów Nexery, pomagając najbardziej potrzebującym w ramach naszych społecznych inicjatyw – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.
#NEXERAHeroes. Pomoc w zasięgu Nexery
W 2018 r. zespół Nexery zainicjował stworzenie autorskiego programu #NexeraHeroes, który powstał z chęci niesienia pomocy innym. Tylko w 2020 r. Nexera przekazała ponad 76 tys. złotych na rzecz lokalnych społeczności. Ze wsparcia skorzystało 6 instytucji w Regionach Nexery, w tym m.in Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim. W maju 2020 r. firma przekazała 40 tys. zł czterem Domom Pomocy Społecznej na pomoc w walce z COVID-19, a kolejne cztery DPS-y świąteczne dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł otrzymały w grudniu 2020 r.  W 2020 r. Nexera wygrała w międzynarodowym konkursie Global Carrier Awards 2020 w kategorii OSS/BSS, dołączając tym samym do grona najbardziej cenionych firm telekomunikacyjnych na świecie, uznanych za te, które z pasją zmieniają branżę telekomunikacyjną.

źródło: Nexera