SOKiK: prawie 6 mln kary dla Polkomtela za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy, oddalając odwołanie Spółki Polkomtel – karę 5.958.536 zł. z tytułu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – decyzja z 2014 r.
szczegóły przedmiotowej sprawy

źródło: SOKiK