Zasady udostępniania nieruchomości pod inwestycje telekomunikacyjne – NEXERA prezentuje unikatowy przewodnik dla starostów

Zasady udostępniania nieruchomości pod inwestycje telekomunikacyjne – NEXERA prezentuje unikatowy przewodnik dla starostów. Nexera wraz z Fiberhost zainicjowały powstanie przewodnika dla starostów, wyjaśniającego zasady udostępniania nieruchomości pod inwestycje telekomunikacyjne. Publikacja przedstawia aspekty regulacyjne, prawne i administracyjne związane z wykorzystaniem nieruchomości na potrzeby budowy sieci telekomunikacyjnych. Celem materiału jest ułatwienie i przyspieszenie postępowań prowadzonych przez starostów, których działanie ma ogromny wpływ na rozwój wielu inwestycji sieciowych w Polsce, w tym telekomunikacyjnych. Przedłużające się postępowania administracyjne, nie zawsze z istotnych powodów, niejednokrotnie utrudniają lub uniemożliwiają budowę infrastruktury światłowodowej.
Inwestycja obarczona skomplikowanymi regulacjami prawnymi
Budowa światłowodu to inwestycja, do realizacji której konieczne jest pozyskanie tysięcy zgód od właścicieli gruntów, przez które będzie przebiegać światłowodowa sieć telekomunikacyjna. Uzyskanie zgody oznacza konieczność bezpośredniego dotarcia do każdego właściciela terenu. Budowę infrastruktury może skutecznie zablokować sprzeciw jednej osoby lub nieuregulowane prawo własności jednej działki, które sprawia, że dotarcie do właściciela staje się niemożliwe. W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości lub nieuregulowanych stanów własności gruntów jedynym skutecznym rozwiązaniem jest wydanie przez właściwego starostę odpowiedniej decyzji, umożliwiającej operatorowi telekomunikacyjnemu skorzystanie z czyjejś nieruchomości, nawet przy braku jego zgody. – Mając na uwadze długotrwałość i złożoność procesu ograniczania prawa własności, zainicjowaliśmy wraz z Fiberhost przygotowanie specjalnego przewodnika dla starostów, który krok po kroku przeprowadza urzędników przez skomplikowany proces postępowania administracyjnego związanego z możliwością korzystania z nieruchomości. Wyjaśniono w nim, jak należy stosować i interpretować przepisy, w szczególności przedstawiono przesłanki wydania lub odmowy decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości – mówi Wojciech Dziomdziora, Główny Prawnik w firmie NEXERA.
Klucz do usprawnień administracyjnych
Skalę problemu można zaobserwować m.in. na przykładzie Nexery, która docelowo ma objąć zasięgiem swojej sieci ponad 1 mln gospodarstw domowych i blisko 3 tys. szkół. Liczba zgód tylko od właścicieli prywatnych nieruchomości, niezbędnych do tego, aby zrealizować inwestycje, sięga blisko 500 tys. Zakładając optymistycznie, że na przekonanie każdego właściciela wystarczy 20 minut, czas, który zajmie sam proces pozyskiwania zgód prywatnych, przekroczy wg szacunków 167 tys. godzin. – To pierwsza tego typu, tak szczegółowa publikacja na rynku, która porusza problem dostępu do nieruchomości dla potrzeb budowy sieci telekomunikacyjnych i prezentuje możliwości prawne i administracyjne w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że materiał jest cennym źródłem wiedzy – nie tylko dla starostów, ale również inwestorów – i stanie się pomocnym przewodnikiem dla urzędników, pozwalającym znacząco usprawnić procesy administracyjne i przyspieszyć wydawanie decyzji, zgód i pozwoleń. W dłuższej perspektywie przełoży się to na szybkość i efektywność realizacji inwestycji – zarówno infrastrukturalnych, jak i telekomunikacyjnych – dodaje Piotr Wieczorkiewicz, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w firmie NEXERA.
Przewodnik dla starostów składa się z sześciu rozdziałów, w których kompleksowo przedstawiany jest kontekst prawny zagadnienia oraz kluczowe kwestie i przeszkody w postępowaniach dotyczących nieruchomości. Opracowanie prezentuje postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, zawiera wzory niezbędnej dokumentacji i sekcję odpowiedzi na pytania dotyczące najczęstszych problemów w procesie udostępniania nieruchomości pod inwestycje telekomunikacyjne. Uzupełnieniem elektronicznej wersji dokumentu jest cykl webinarów, które w przyjaznej formie omawiają najistotniejsze zagadnienia. Dokument powstał w ścisłej współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, przy zachowaniu standardów i dobrych praktyk wyznaczonych przez branżowego regulatora.
Przewodnik można pobrać:
– bezpośrednio ze strony Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (https://bit.ly/3bcYaXU),
– Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji: (https://bit.ly/2SFAZz7)
– Urzędu Komunikacji Elektronicznej (https://bit.ly/2RzZH40).
Patronat nad wydawnictwem objęły najważniejsze organizacje na rynku telekomunikacyjnym: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej.
Posłuchaj także podcastu NEXERY #SiećWdomu i sprawdź, jak łączymy Regiony online: https://spoti.fi/3uzf4rG

źródło: Nexera