Sony współuczestniczy w realizowanych w Rzymie próbnych projektach „inteligentnego miasta”

Sony współuczestniczy w realizowanych w Rzymie próbnych projektach „inteligentnego miasta”.  – W czerwcu rozpoczną się testy systemów do ograniczenia zatorów i emisji spalin podczas parkowania, eliminowania wypadków z udziałem pieszych oraz zmniejszania tłoku w autobusach komunikacji miejskiej. – Sony IMX500, będący pierwszym przetwornikiem obrazu z wbudowaną sztuczną inteligencją, eliminuje obawy dotyczące prywatności i może być łączony z istniejącą infrastrukturą
Rzym, 27 maja 2021 r. – Firma Sony Europe poinformowała o wykorzystaniu przetworników obrazu IMX500 z funkcją przetwarzania opartego na sztucznej inteligencji jako kluczowych elementów w trzech eksperymentalnych projektach „inteligentnego miasta”, prowadzonych w Rzymie przez firmę Envision. Celem przedsięwzięć jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez pojazdy i zapobieganie wypadkom na przejściach dla pieszych. Podstawowym celem pilotażu jest ocena i wdrożenie inteligentnego systemu parkingowego opartego na czujnikach IMX500, który ograniczałby emisję spalin i zatory powodowane przez pojazdy krążące w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania. Próby mają zweryfikować efektywność takiego systemu, powiadamiającego kierowcę przez aplikację smartfonową, a następnie kierującego go do najbliższego wolnego miejsca. Testom poddany zostanie również system „inteligentnego miasta” optymalizujący obłożenie i wykorzystanie transportu publicznego. Jego elementem byłyby inteligentne wiaty przystankowe zliczające wsiadających i wysiadających pasażerów poszczególnych autobusów. Dane te pozwalałyby określić, gdzie dochodzi do przepełnienia pojazdu, a w rezultacie zoptymalizować kursowanie autobusów i koszty. Ostatnie z pilotażowych rozwiązań to system ostrzegający kierowców o obecności człowieka na przejściu dla pieszych. Dzięki zastosowaniu inteligentnego oświetlenia jezdni o krótkim czasie reakcji poprawi on widoczność pieszych, by zmniejszyć liczbę wypadków z ich udziałem.
Rozpoczęcie prób planowane jest na czerwiec.
IMX500 to pierwszy czujnik obrazu z funkcją przetwarzania opartego na sztucznej inteligencji. Użyta w testach konfiguracja pozwala wydobywać w czasie rzeczywistym metadane o dostępności wolnych miejsc parkingowych, obecności przechodniów zbliżających się do przejść i liczbie wsiadających/wysiadających pasażerów autobusu. Obraz nie jest nigdzie zapisywany i nie wychodzi poza przetwornik, spełniając wymogi ochrony prywatności. Z punktu widzenia miasta oznacza to mniejsze wymagania dotyczące przepustowości łączy, łatwość skalowania przy wykorzystaniu obecnej sieci oraz ograniczenie kosztów zasilania i transmisji danych. Co więcej, system uwzględnia oczekiwania obywateli dotyczące ochrony prywatności. Sony Europe stara się wspierać opracowywanie i wdrażanie projektów „inteligentnego miasta”, pomagając władzom miast w rozwiązywaniu problemów w oparciu o model biznesowy SeaaS (Sensing as a Service).
Problemy wielkich miast: ruch uliczny, tłok i bezpieczeństwo pieszych
Samochody krążące w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania są postrzegane jako podstawowa przyczyna zatorów, a pilotaż ma pomóc w określeniu skali tego problemu. Wykorzystanie technologii czujników i obrazowania firmy Sony do rozwiązywania problemów społecznych pokazuje, jak czujniki IMX500 mogą łagodzić trudności życia w miastach. Główną miarą bezpieczeństwa pieszych jest średnia odległość od pojazdów. Pilotaż ma na celu ilościową analizę tego problemu i zapobieganie wypadkom na przejściach dla pieszych dzięki zainstalowaniu odpowiedniej sygnalizacji. – Oto jasne i konkretne świadectwo, że inteligentne rozwiązanie wizyjne Sony może spełniać potrzeby klienta z poszanowaniem prywatności osób – mówi Antonio Avitabile, dyrektor zarządzający działu Corporate Alliance and Investment w firmie Sony. – Nasza wizja zakłada przekształcanie miast w miejsca bardziej zrównoważone ekologicznie i lepsze do życia, a skalowalna platforma IMX500 może znacznie przyspieszyć ten proces.
Wdrażane rozwiązania techniczne
Inteligentne nakładki typu Genius zostały zainstalowane w centrum Rzymu. W fazie przygotowawczej przeprowadzono uczenie sieci neuronowej, tak aby rozpoznawała ona wolne miejsca parkingowe oraz zliczała osoby na przystanku autobusowym, wsiadających/wysiadających pasażerów i pieszych czekających na przejście lub przechodzących przez ulicę. Każda inteligentna nakładka Genius składa się z dwóch czujników rejestrujących obraz najbliższych ulic i miejsc parkingowych. Czujniki te przesyłają w czasie rzeczywistym dane generowane przez sieć neuronową: informacje o dokładnej lokalizacji wolnych miejsc, obecności pieszych oraz liczbie osób na przystanku.

Wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych
Inteligentna nakładka przesyła w czasie rzeczywistym strumień danych o lokalizacji wolnych miejsc parkingowych. Dane te są natychmiast przetwarzane przez sieć neuronową wbudowaną w czujnik w nakładce, a wyniki trafiają do chmurowej platformy programowej firmy partnerskiej Envision. Dzięki temu informacje o wolnych miejscach parkingowych pojawiają się w czasie rzeczywistym na mapie, którą widzi na telefonie komórkowym kierowca udający się w dany rejon.
Bezpieczeństwo pieszych
Obecność pieszych jest ustalana poprzez pomiary i porównania w różnych lokalizacjach. Kiedy system sieci neuronowej wykryje pieszego na przejściu, generuje ostrzeżenie świetlne dla kierowców.
Inteligentne wiaty przystankowe
Dane o długości kolejki do autobusu oraz liczbie osób wysiadających i wsiadających są przetwarzane przez sieć neuronową czujnika w inteligentnej nakładce. Wyniki trafiają do platformy programowej firmy Envision, gdzie są gromadzone i udostępniane zarządcom miejskiego transportu autobusowego, by ułatwić optymalizację tras i rozkładów jazdy. Jeśli autobus jest przepełniony, w sygnale pojawia się odpowiednia informacja, pomagająca wyeliminować takie sytuacje w przyszłości, lepiej zarządzać siatką połączeń i poprawić warunki podróżowania komunikacją miejską. Próby w Rzymie prowadzone są przez szereg włoskich start-upów wspieranych przez Sony Europe.

** TTM Group (DP Control) – podmiot odpowiedzialny za instalację przetwornika obrazu IMX500 w inteligentnej nakładce.
** Envision – podmiot opracowujący inteligentne nakładki. Firma Envision projektuje i tworzy infrastruktury „End2End as a service” dla inteligentnych miast i Internetu rzeczy, zarządzane za pomocą platformy programowej UrbanVision.
** Citelum – lider w dziedzinie oświetlenia przestrzeni publicznej w Europie i na świecie, mający także duże doświadczenie w oznakowaniu dróg, wideomonitoringu, elektrycznych pojazdach miejskich i sieciach Wi-Fi. Firma Citelum promuje projekt i odpowiada za instalację inteligentnych nakładek na sygnalizatorach świetlnych. Zarządza w Rzymie rutynową i pozaplanową konserwacją systemu sygnalizacji świetlnej, a także znakami świetlnymi. Odpowiada za sterowanie ruchem i jego kontrolę.

źródło: Sony