UKE: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu. Przedstawiamy Państwu piąte sprawozdanie Prezesa UKE dotyczące przestrzegania na polskim rynku telekomunikacyjnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu1  w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. W sprawozdaniu przeanalizowaliśmy warunki świadczenia usługi dostępu do internetu, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych środków zarządzania ruchem. Sprawdziliśmy również warunki i zasady świadczenia usług specjalistycznych przez dostawców usług internetowych. Przyjrzeliśmy się skargom użytkowników końcowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z art. 3 oraz art. 4 ust. 1 Rozporządzenia. Zaprezentowaliśmy również informacje obrazujące jakość usługi dostępu do internetu w Polsce, a także funkcjonowanie udostępnionego konsumentom przez Prezesa UKE certyfikowanego narzędzia monitorowania jakości usług, które zostało wzbogacone w 2020 r. o nowe funkcjonalności.
Analiza sytuacji rynkowej pokazuje, że dostawcy usług telekomunikacyjnych:
– nie wskazują nowych usług specjalistycznych – najczęściej wskazywanymi usługami specjalistycznymi są nadal telewizja IPTV, telefonia VoIP oraz usługi transmisji danych;
– informują, że w sposób ciągły prowadzą monitorowanie sieci i podejmują działania, których celem jest zapewnienia usług o najwyższej jakości;
– na podstawie przedstawionych danych, nie stosują praktyk naruszających zasady dostępu do otwartego internetu w zakresie stosowania środków zarządzania ruchem.
Warto również zaznaczyć, że podobnie jak w ubiegłym roku, również w 2021 r. zauważyliśmy odstępstwa od zwykle obserwowanego zachowania i użytkowania usług internetu. Trwający stan epidemiczny związany z wirusem SARS-CoV-2 spowodował odmienność użytkowania zasobów internetu. W roku 2021 nadal wielu użytkowników wykonywało pracę zdalną przebywając w domach. Wykorzystywali domowe wolumeny usług dostępu do internetu, bardzo często w technologiach sieci mobilnych. Również system edukacji opierał się na rozwiązaniach „e-learningowych”, które w sposób znaczący obciążały zasoby sieci internet. Tak, jak w ubiegłym roku, zaobserwowaliśmy zwiększony ruch związany ze wzrostem korzystania z platform streamingowych, które oferują szerokie spektrum treści edukacyjnych i przede wszystkim rozrywkowych. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, dostawcy usług telekomunikacyjnych wyraźnie zwiększyli parametry jakościowe świadczonych usług. Zrealizowali tym samym potrzeby użytkowników związane ze zmianą użytkowania zasobów internetu.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii

Pliki:
Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu – 1,4 MB plik PDF

źródło: UKE

0 0 votes
Article Rating
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Klin

Aż się zarejestrowałem, by skomentować.

Podjęte dwa ciekawe moim zdaniem tematy:
– priorytety w necie mobilnym – UKE ograniczył się do przyjęcia oświadczenia, że taka praktyka nie jest stosowana, a wszyscy wiemy, że w rzeczywistości jest,
– podobnie z neutralnością sieci, która znowu w internecie mobilnym jest fikcją (słynne darmowe pakiety do Facebooka, tiktoka czy YouTube) i aż 26% skarg użytkowników dotyczyło innych kwestii związanych z neutralnością sieci właśnie.

Trochę to sprawozdanie pobieżne i pozostawia niedosyt.