Plus 5G: transmisja danych operatora w Będzinie przy ul. Małachowskiego 7

Prezentujemy jakość transmisji danych w segmentach: LTE i 5G w stacji sieci Plus w Będzinie, przy ul. Małachowskiego 7. Lokalizacja: dach budynku. Kodowy numer stacji: BT-22587. Materiał przygotował nasz Korespondent z Zagłębia.
1. segment LTE:
a) sektor pierwszy:

b) sektor drugi:

c) sektor trzeci:

2. segment 5G:
a) sektor pierwszy:

b) sektor drugi:

c) sektor trzeci:

4. zdjęcia stacji:
źródło: informacja własna