Plus zasięg: sygnał sieci operatora na regionalnych trasach na północ od Jeleniej Góry. Czy przegrana z Play musiała być aż taka?

We wczorajszym dniu prezentowaliśmy jakość odebranego na zewnątrz budynków sygnału sieci Play na dwóch trasach, na północ i z północy od Jeleniej Góry. W bieżącej informacji ta sama trasa, z tą jednak różnicą, że dla konkurenta Play – jednego z najstarszych graczy na rynku sieci komórkowej w standardzie cyfrowym – Plusa. Materiał dedykujemy Zarządowi Polkomtel, ponieważ pomimo realizowanych inwestycji – warto wyciągać kolejne wnioski. Tym bardziej w zderzeniu z tym, co zaczyna coraz częściej, choć wciąż jeszcze niewzorcowo – prezentować najmłodszy operator, czyli Play. Porównanie logów jakości odebranego sygnału obu operatorów na trasach, które prezentujemy odwzorowuje lata inwestycyjnych zaniedbań Plusa, które mimo że są powoli łatane, to na wielu odcinkach przypominają sytuację, o której można powiedzieć, że dla wspomnianych miejsc czas się zatrzymał i jakoś nie widać szans na zmiany.
Sytuacja opisowa w skrócie:
a) na odcinku od Jeleniej Góry w kierunku powiatowego Bolesławca, z pominięciem stacji bazowej BT-30669, którą w ostatnim czasie zmodernizowano o LTE1800 – lista stacji pracujących w schemacie GUL pozostaje bez zmian
b) operator pomimo wielokrotnych sugestii w zakresie modyfikacji tilt, czy konieczności dołożenia sektorów w stacjach, sąsiadujących z trudną topografią terenu, a takich w obszarze, który obejmuje analiza jest większość – pozostaje nieugięty. Stacje, o których mowa, to dla przykładu:
– BT30669: Rybnica, wiele braków w sygnale w sąsiedztwie. Stacja oprócz zrealizowanego rozszerzenia o LTE1800 potrzebuje czwartego sektora, a może nawet kolejnych
– BT30670: Stara Kamienica. Sytuacja identyczna jak w przypadku stacji BT30669
– BT33482 Janice: oprócz kolejnych sektorów stacja wymaga dogłębnej analizy w zakresie tilt mechanicznych oraz rodzajów zastosowanych anten. Zaraz po uruchomieniu jej jakość pokryciowa była niemal wystarczająca. Stan stacji uległ rażącej zmianie na niekorzyść po dołączeniu do niej operatorów globalnych
– BT33735 Golejów: stacja wymaga dołożenia kolejnych, dwóch sektorów oraz rozszerzenia o LTE1800
– BT34519 Pławna: stacja wymaga rozszerzenia o kolejny sektor oraz mechanicznego podniesienia tilt sektora północnego w kierunku Lwówka Śląskiego. Z racji obsługiwanego ruchu i sąsiedztwa radiowego z powiatowym Lwówkiem Śląskim powinna również otrzymać rozszerzenie do LTE2600
– BT34736 Bielanka: stacja powinna otrzymać kolejne dwa sektory oraz z racji sąsiedztwa radiowego z powiatowym Lwówkiem Śląskim również LTE2600
– wszystkie stacje w powiatowym mieście Lwówek Śląski powinny pracować w oparciu o monolit sieciowy (komplet pasm) oraz o schemat czterosektorowy
– BT33743 Suszki: stacja powinna otrzymać kolejne dwa sektory oraz z racji łącznika radiowego pomiędzy dwoma miastami powiatowymi: Lwówkiem Śląskim i Bolesławcem również LTE2600
– BT34534 Czernica. Stacja wymaga dołożenia kolejnych sektorów oraz podobnie, jak w przypadku stacji Golejów – rozszerzenia schematu GUL o LTE1800
– BT33792 Siedlęcin: stacja wymaga kolejnych, dwóch sektorów oraz rozszerzenia ze schematu GUL w LTE do schematu LTE900/LTE1800/LTE2600 z racji sąsiedztwa radiowego ze stacjami w Jeleniej Górze

Ponieważ LTE2100 posiada priorytet radiowy ponad LTE1800, a stacji z LTE2100 operator posiada w Jeleniej Górze ledwie kilka – priorytet pasma LTE2100 powoduje w zakresie niepotrzebnego zasypywania stacji z LTE2100 ruchem – sytuację podobną, jak w przypadku dotychczasowego zasypywania ruchem stacji z LTE1800 w sąsiedztwie stacji, pracujących w schemacie GUL, które obsługiwały ruch sporadyczny. W przypadku tras, o których mowa w bieżącej informacji sytuacja wygląda tak, że dwie stacje w śródmieściu Jeleniej Góry (BT33522 i BT34515) posiadają LTE2100, w momencie kiedy stacje do których powinno w drodze nastąpić przełączenie terminala – LTE2100 nie posiadają. Mowa o stacjach: BT-34554 i na początkowym odcinku BT-33473. W pliku logu z Jeleniej Góry na północ, w kierunku miejscowości Włodzice Wielkie, posiłkując się mapą zobaczymy jak terminal minął część pola pokryciowego stacji BT-33473 i pole pokryciowe dwóch sektorów stacji BT-34554, zaś z obsługi tych stacji nie skorzystał. Jak się dowiadujemy, relacje między LTE2100 i pozostałymi pasmami są regulowane software’owo. Trzeba zatem w przypadku relacji od stacji: BT-33522/BT34515 do stacji BT-33473 i BT-34554 głębiej podjąć temat, aby nie „dobijać” niewskazanym ruchem stacji BT-33522 i BT-34515 na sektorze północnym.

Jak wygląda sytuacja w pozostałych aspektach, skoro różnica w stabilności technologii w Plusie i Play zaczyna być rażąca na niekorzyść Plusa?
Jak zaznaczyliśmy w informacji, poświęconej sygnałowi Play – najmłodszemu operatorowi brakuje kolejnych stacji. Skoro, aby zapewnić pożądaną jakość sygnału wewnątrz budynków Playowi brakuje stacji, a mimo to na obu odcinkach, które prezentujemy spisał się w zakresie dostępności sygnału na zewnątrz diametralnie lepiej, jak Plus – to w czym rzecz?
Po pierwsze, to kwestia względnego monolitu sieciowego w kolejnych stacjach Play, co powoduje, że terminal przełącza się pomiędzy stacjami w sposób logiczny, podobnie jak w sposób logiczny przełącza się między technologiami
. Technologie, obecne na stacjach to jedno – inną sprawą jest częsta obecność w Play czterech sektorów w stacjach, co także daje zwykle pokryciową przewagę. Tu właśnie tak jest.
Co w Plusie zaszwankowało jeszcze?

No niestety, oprócz kwestii regulacji tilt – również braki stacji w kluczowych miejscach, gdzie Play swoje stacje wybudował. Mowa o stacjach Play w lokalizacjach, gdzie Plus ich nie posiada. Są nimi stacje:
a) w Pławnej Górnej – pokryciowa korzyść na części DW297
b) w Dębowym Gaju, to nade wszystko przewaga zasięgowa w części miejscowości Pławna, na azymucie gdzie Plus powinien podnieść mechaniczny tilt pierwszego sektora ze stacji Pławna oraz w Mojeszu, gdzie Plus nie ma możliwości zagwarantowania sygnału, bo nie ma kolejnej stacji na północ od Pławnej w kierunku miasta Lwówek Śląski
c) w Kleczy, która na obu trasach dała konkurentowi Plusa sporo jakościowych korzyści. Stacja jest zlokalizowana wysoko, w miejscu propagacyjnie doskonałym. Oczywiście, brakuje w Play czwartego sektora – niemniej na wysokości miejscowości Pilchowice, czy Nielestno oraz na odcinku od miejscowości Łupki po granice Pławnej, to ta stacja przynosi sieci Play korzyści. Zdecydowanie większe, aniżeli daje Plusowi stacja w Pławnej na kościelnej wieży, czy w Golejowie na maszcie Orange, ponieważ w pierwszym przypadku Plusowi brakuje kolejnego sektora, w drugim zaś – zarówno kolejnych sektorów, jak i rozszerzenia stacji ze schematu GUL.
Reasumując, stacja Plusa w miejscowości Klecza, z czterema sektorami powinna pojawić się bezwarunkowo

Kolejną przewagę Play tworzy stacja w miejscowości Rakowice Małe. Choć nie działa tak, jakby się od niej docelowo oczekiwało – pracuje jednak tam, gdzie pozostali gracze zaczynają mieć pokryciowe problemy. Głównym podmiotem z problemami jest Plus. T-Mobile oraz Orange posiadają bowiem stację w miejscowości Włodzice Wielkie. Pracuje na bazie kompletu pasm i pracuje bardzo efektywnie. Jeśli Play dołoży kolejne, dwa sektory do stacji w Rakowicach Małych, przepracuje w niej obszar pokrycia sygnałem w odniesieniu do występujących braków, a dodatkowo dowiesi się do masztu Orange w oparciu o cztery sektory we Włodzicach Wielkich – nie będzie tu miał sobie równych.

Gdzie powinny powstać kolejne stacje Plusa?
1. Pokrzywnik, maszt Tauron. Cel, to pokrycie części drogi krajowej nr 30 oraz miejscowości w której zlokalizowany jest maszt i jego sąsiedztwa. Dodatkowa korzyść, to dotarcie z efektywnym sygnałem do turystycznego Zalewu Pilchowickiego
2. Strzyżowiec, maszt T-Mobile. Cel: dokrycie części drogi  w kierunku miasta Wleń, której nie jest w stanie z racji zmiennej topografii pokryć stacja z Czernicy
3. Klecza, maszt Play lub T-Mobile. Pożądane cztery sektory. O stacji pisaliśmy wyżej
4. Pławna Górna, maszt Play. Cel: pokrycie drogi dojazdowej do turystycznego miasta Lubomierz, przy wsparciu stacji:
– Pławna (z dołożonym sektorem),
– stacji w Lubomierzu (z dołożonymi dwoma sektorami)
– stacji w Golejowie (po dołożeniu do niej kolejnych sektorów i LTE1800)
5. Dębowy Gaj. Dokrycie dojazdu do miasta Lwówek Śląski od południa
6. Południowa część miasta Lwówek Śląski. Wewnątrz budynków brak sygnału sieci operatora
7. Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska (droga w kierunku miejscowości Radłówka). Ogromne problemy z dostępem do sieci wewnątrz budynków
8. Lwówek Śląski, maszt T-Mobile, ul. Gryfowska. Zapewnienie dostępu do sygnału w części drogi wojewódzkiej nr 364 do Gryfowa Śląskiego i wjazdu do Lwówka Śląskiego drogą wojewódzką nr 364 od strony Gryfowa Śląskiego
9. Rakowice Wielkie, sąsiedztwo Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
10. Rakowice Małe, maszt Play. Pożądane cztery sektory. Zapewnienie dostępu do sieci w części alternatywnej drogi, łączącej dwa powiatowe miasta: Lwówek Śląski i Bolesławiec oraz miejscowościom: Rakowice Małe, Kotliska i części Włodzice Wielkie, w tym przemysłowej i turystycznej części Rakowic Małych (zalew).
11. Włodzice Wielkie, maszt Orange. Załatanie braków w sygnale przy drodze wojewódzkiej nr 297. Sugerowane cztery sektory ze względu na braki w sygnale w sąsiedztwie na każdym z azymutów
12. Pasiecznik przy DK30/DW297. Braki w sygnale w istotnych miejscach dla ruchu terminali, w tym na drodze od Pasiecznika do Mirska i dalej do Świeradowa-Zdroju
13. Wojciechów, np. wieża kościoła. Pokrycie braków w sygnale przy drodze wojewódzkiej nr 297 i w sąsiedztwie dojazdu do turystycznego Lubomierza
14. Barcinek/Mała Kamienica – zapewnienie dostępu do stabilnego i logicznego sygnału sieci w sąsiedztwie drogi krajowej nr 30 i DW297
15. odcinek między stacją Rybnica i stacją BT-33473 w Jeleniej Górze. Cel, to zapewnienie sygnału sieci w obszarze dużego ruchu terminali przy DK30/DW297 oraz w części miejscowości Siedlęcin
16. Rybnica, maszt rurowy Orange (ze wzajemną wymianą w przypadku operatorów globalnych również do stacji Plusa w Rybnicy). Pomiędzy stacjami w Rybnicy Plusa i Orange wzdłuż drogi krajowej nr 30/DW297 występują bądź braki w sygnale bądź logowania do stacji losowych. Obie grupy podmiotów powinny wymienić się lokalizacjami i problem będzie rozwiązany

Po tak długim wywodzie, dla cierpliwych – prezentacja danych jakościowych sygnału sieci Plus dla tras jak niżej:
1. Trasa pierwsza: Jelenia Góra – Siedlęcin – Strzyżowiec – Wleń – Łupki – Pławna – Lwówek Śląski – Rakowice Małe – Włodzice Wielkie
przebieg trasy na mapie
log jakości sygnału Plus, trasa Jelenia Góra – Włodzice Wielkie

2. Trasa druga: Kotliska – Rakowice Małe – Lwówek Śląski – droga wojewódzka nr 297 – Pławna – Golejów – DW297/DK30 – Pasiecznik – Rybnica – Jelenia Góra
przebieg trasy na mapie
log jakości sygnału Plus, trasa Kotliska – Jelenia Góra

Po analizie wartości sygnału i braków dla Plusa odsyłamy do porównań materiałów, przedstawionych dla tej samej trasy dla Play w naszym materiale wcześniejszym.

źródło: informacja własna

Materiały powiązane:
Podróże z Plusem: trochę turystycznie, trochę przygranicznie i mimo wszystko… zdziwienie!
Play zasięg: sygnał sieci operatora na regionalnych trasach na północ od Jeleniej Góry
Plus w drodze: z telefonem z kartą SIM Plusa od śląskiej Czeladzi do Jeleniej Góry