Premiera raportu odpowiedzialnego biznesu T-Mobile

Premiera raportu odpowiedzialnego biznesu T-Mobile. T-Mobile Polska opublikował raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma po raz drugi wydała pełne podsumowanie działań podjętych w 2020 roku, które stanowią realizację strategii CR. Z aktywnościami operatora można zapoznać się w raporcie w wersji online. Działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu są jednym z siedmiu głównych założeń strategii firmy na lata 2021-2024, które wyznaczają kierunek działania w tym zakresie. Opierają się one na trzech filarach: to wpływ na społeczeństwo, odpowiedzialność cyfrowa oraz dbanie o środowisko. Strategia T‑Mobile jest nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją odpowiedzialnych celów biznesowych w praktyce. Mowa tutaj przede wszystkim o aktywnościach mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędzanie zasobów, a także zwiększenie wydajności wykorzystania energii. Opublikowany raport CR pokazuje wszystkie aspekty działania firmy w tym zakresie i podsumowuje wdrożone w 2020 roku inicjatywy. Miniony rok był dla wszystkich, również dla T-Mobile, dużym wyzwaniem. Musieliśmy zmierzyć się ze zmianami w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym. Nowe sposoby pracy i inne formy spędzania wolnego czasu miały ogromny wpływ także na działalność naszej firmy. Naszym celem było zapewnienie klientom nieprzerwanej możliwości komunikacji, aby wesprzeć ich w tych trudnych czasach, ale nie zapomnieliśmy także o naszych pozostałych zobowiązaniach odpowiedzialnej firmy. Wszystkie działania, które podjęliśmy w 2020 roku prowadzą Nas wytyczoną wcześniej drogą firmy napędzanej wyższym celem. – komentuje Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska. Struktura raportu opiera się na wspomnianych filarach strategii oraz zawiera kluczowe informacje nt. modelu zarządzania w firmie, działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w  Internecie, edukacji dzieci, odpowiedzialności wobec pracowników, wspierania różnorodności, wolontariatu pracowniczego, etyki i compliance oraz zaangażowania  połecznego. Istotnym elementem raportu jest prezentacja działań na rzecz środowiska naturalnego, a także inicjatyw podjętych w czasie walki z pandemią COVID-19. Misją naszej firmy jest tworzenie środowiska, w którym nowoczesne technologie będą służyć zrównoważonemu rozwojowi. Dlatego działania, które podejmujemy mają być prowadzone w sposób odpowiedzialny. Niezależnie od tego czy mówimy o działaniach mających zatrzymać zmiany klimatu, o tych skupiających się na walce z cyfrowym wykluczeniem czy wspierających różnorodność chcemy stawać się coraz lepsi dla naszych klientów, pracowników i całego otoczenia biznesowego. – podsumowuje Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej w T-Mobile Polska. Raport został opracowany zgodnie ze światowymi wytycznymi Global Reporting Initiative GRI Standards oraz był poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską.
Raport w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie:
https://raport-t-mobile-polska.pl/.

źródło: T-Mobile