Grupa Polsat Plus – raport bieżący 23/2021. Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 23/2021. Data raportu 28 września 2021 r.
Temat:
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego
Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od Reddev Investments Limited, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Spółka przekazuje treść otrzymanego powiadomienia w załączeniu.
treść Raportu

źródło: Grupa Polsat Plus

Materiały powiązane:
Cyfrowy Polsat skupuje własne akcje. Czyżby mariaż CP z Exatelem?
Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. porozumienia z podmiotami dominującymi dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania