T-Mobile inwestycje: kolejny etap modernizacji jeleniogórskiej stacji przy ul. Sobieskiego 53

W dniu 1. października br. pisaliśmy o kontynuacji procesu modernizacji stacji T-Mobile w Jeleniej Górze, przy ul. Sobieskiego 53, gdzie nowe zestawy anten zostały tymczasowo umocowane w oparciu o podstawy minimasztu. Dziś, podwykonawca operatora prace kontynuuje. Minimaszt jest przebudowany, zwiększyła się również minimalnie jego wysokość. Jak wspominaliśmy wcześniej – do stacji dołączy LTE800, zaś dziś pracuje tu 25MHz pasma w kombinacji LTE1800/LTE2100. Jak również wspominaliśmy – ze względu na kluczową lokalizację stacji, w tym sąsiedztwo biegu dwóch szlaków kolejowych i dwóch dróg krajowych do dwóch granic Państwa – wskazane jest rozszerzenie stacji do LTE2600 i czwartego sektora z azymutem na bieg linii kolejowej do Zgorzelca i bieg drogi krajowej nr 3 do Szklarskiej Poręby-Jakuszyc. Mając na uwadze sąsiedztwo dwóch stacji bazowych w niewielkiej od siebie odległości (ul. Sobieskiego 53 i ul. Okopowa 6a) – obie powinny zostać tak zsynchronizowane w zakresie obszaru pokryciowego, aby zapewnić efektywne dotarcie sygnału zarówno na bieg dwóch kierunków linii kolejowych:
a) Jelenia Góra – Szklarska Poręba – Liberec [CZ]
b) Jelenia Góra – Zgorzelec – Gorlitz [D]
jak również dwóch kierunków dróg krajowych nr 3 i 30 do tych samych punktów docelowych. Stacje powinny również zapewnić dotarcie sygnału do nowych osiedli mieszkaniowych, wybudowanych w bliskim sąsiedztwie linii kolejowej do Zgorzelca, gdzie dziś klienci narzekają nawet na jakość połączeń głosowych. Dodajmy, że stacja Orange przy ul. Okopowej 6a na kominie – kolejna w łańcuchu po stacji T-Mobile przy ul. Sobieskiego 53 – posiada dwa sektory posadowione za nisko względem oczekiwanego pola pokrycia. Z kolei trzeci sektor, to szczyt komina, ale z azymutem kompletnie niedopasowanym ani do biegu drogi krajowej nr 30, ani do żadnego istotnego punktu w otoczeniu stacji. Sektory wspomnianej stacji nie są również dopasowane do zmieniającego się sąsiedztwa, gdzie powstały dwa osiedla mieszkaniowe, w tym – jak zaznaczyliśmy – toczy się także ruch drogami krajowymi i szlakami kolejowymi. Reasumując, stacja Orange przy ul. Okopowej 6a również powinna zostać przebudowana i dopasowana do realiów sąsiedztwa. Dziś na stacji Orange pracuje 35MHz pasma w kombinacji LTE800/LTE1800/LTE2100. Wydaje się, że po przemyślanej modernizacji, optymalizacji obszaru efektywnego  pokrycia i synchronizacji w zakresie współpracy radiowej ze stacją T-Mobile przy ul. Sobieskiego 53 także i tu powinno pojawić się LTE2600, w tym czwarty sektor.

Wygląd stacji według stanu na dzień dzisiejszy:
[przepraszamy za jakość zdjęć, ale warunki pogodowe nie pozwoliły na nic lepszego]

Poruszając temat stacji bazowych grupy podmiotów Networks! w Jeleniej Górze w obszarze dużego ruchu terminali warto zaznaczyć, że kolejnej stacji bazowej grupy należałoby się spodziewać na terenie strefy przemysłowej pomiędzy ulicami: Karola Miarki i Spółdzielczą, gdzie są spore problemy z dostępnością sygnału sieci wewnątrz budynków.
Następne zaś stacje, zapewniające pokrycie sygnałem punktów deficytowych w zakresie dostępności sieci wewnątrz budynków są pożądane w sąsiedztwie punktów jak niżej:
1. ul. Łączna, odcinek pomiędzy osiedlem Zabobrze a dzielnicą Maciejowa przy drodze krajowej nr 3
2. optymalizacja stacji przy ul. Wrocławskiej na wieży kościoła, w tym dołożenie sektora, aby zapewnić dostępność sygnału ze stacji logicznej wzdłuż biegu tzw. obwodnicy Maciejowej. Dziś jest tu sygnał losowy, najczęściej z odległej stacji na maszcie „Emitela” w Komarnie
3. ul. Noskowskiego 3, dach bloku ?
4. ul. Elsnera 6, dach bloku ?
5. ul. Ogińskiego, celem zapewnienia dostępności sygnału wewnątrz budynków, w tym dostępności sygnału na terenie Szpitala Wojewódzkiego oraz w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Thebesiusa, gdzie sygnału sieci praktycznie nie ma
6. ul. płk. Kazimierskiego / Lwówecka / Podchorążych / Elewów / Kadetów. Cel, to zapewnienia efektywnego zasięgu na terenie osiedla mieszkaniowego oraz na obszarze kampusu uczelni wyższej – Kolegium Karkonoskie
7. ul. Nowowiejska, oczekiwane dwie stacje bazowe. na dwóch krańcach ulicy Nowowiejskiej. Jedna w sąsiedztwie filii Uniwersytetu Ekonomicznego (Nowowiejska 3), druga w sąsiedztwie Komendy Powiatowej Policji (ul. Nowowiejska 43) i Pałacu „Paulinum”, gdzie wewnątrz nie ma sygnału żadnego z operatorów
8. ul. Widok/ Spacerowa (dzielnica Cieplice)
9. ul. Krośnieńska – kierunek do turystycznego Staniszowa. Jednym z celów jest również dotarcie z efektywnym sygnałem wewnątrz budynków do Osiedla „Słoneczna Dolina”
10. ul. Cieplicka, odcinek pomiędzy kościołem pw. Św. Jana Chrzciciela a osiedlem Orle przy ul. Orlej / Wita Stwosza
11. ul. Gabrieli Zapolskiej, łącznik pomiędzy dzielnicami Cieplice i Sobieszów
12. ul. Karkonoska, łącznik pomiędzy dzielnicami Sobieszów i Jagniątków
13. ul. Gdańska / Tczewska / Toruńska, cel to zapewnienie zasięgu wewnątrz budynków na obszarze osiedla
14. ul. Gałczyńskiego / Reja / Broniewskiego, cel to zapewnienie dostępności stabilnego sygnału wewnątrz budynków na obszarze osiedla
15. ul. Małcużyńskiego / styk z gminnym Jeżowem Sudeckim. Cel, to zapewnienie dostępności sygnału wewnątrz budynków na części osiedla Zabobrze, w tym po części wewnątrz bloków 10-piętrowych oraz na styku Jeleniej Góry i Jeżowa Sudeckiego, gdzie od lat rozbudowują się osiedla mieszkaniowe
16. dzielnica Goduszyn. Tu stabilnego sygnału sieci wewnątrz budynków nie ma żaden z operatorów

źródło: informacja własna

Materiał powiązany:
T-Mobile: uczciwie o 5G w Jeleniej Górze z pierwszej ręki