Na czym polega Design Thinking? Otwórz się na kreatywne myślenie

Na czym polega Design Thinking? Otwórz się na kreatywne myślenie. Przygotowywanie kreatywnych koncepcji, innowacyjnych rozwiązań czy zaplanowanie nowych działań często poprzedza wymiana myśli podczas burzy mózgów. Taki proces wymaga nieraz tzw. „wyjścia poza pudełko”, czyli inaczej myślenia poza schematem. Właśnie wtedy niezwykle pomocna może okazać się nowoczesna metoda myślenia projektowego – Design Thinking. Ten niezwykły proces pozwala uporządkować schematy myślenia, rozwijać kreatywność czy kształtować kluczowe kompetencje przyszłości. To właśnie przy pomocy tej metody swoje projekty będą realizować młodzi ludzie w ramach nowego programu edukacyjnego Samsung – Solve for Tomorrow. Design Thinking to proces często wykorzystywany w biznesie do szukania innowacyjnych rozwiązań i ulepszania istniejących produktów. Polega przede wszystkim na empatii w odniesieniu do osób, dla których się projektuje. Zgodnie z tą metodą to użytkownik jest najważniejszy i kluczowe jest poznanie jego potrzeb, problemów i marzeń. Według Design Thinking nie ma problemu, którego nie dałoby się wspólnie rozwiązać. Przechodzenie od tworzenia planów do działania następuje natychmiastowo, bez zbędnego teoretyzowania. Niezwykle istotnym elementem jest tutaj także uczenie się na błędach i docenienie edukacyjnej wartości porażki. Wyciąganie wniosków z niepowodzeń daje pole do poszukiwania nowych rozwiązań.
Metoda Design Thinking składa się z pięciu następujących po sobie etapów:
1. Empatyzacja, czyli inaczej „wchodzenie w czyjeś buty” oraz próba spojrzenia na daną kwestię oczami innych. Na tym etapie powinna się odbyć dyskusja w grupach, określenie grupy docelowej oraz zaplanowanie badań i porządkowanie informacji.
2. Definiowanie problemu, czyli inaczej zrozumienie motywacji i problemów odbiorców. W tym momencie należy skupić się na tym, kim są odbiorcy, jakie mają potrzeby oraz co mogą osiągnąć po ich zaspokojeniu.
3. Generowanie rozwiązań, czyli najczęściej wykorzystywana metoda podczas burzy mózgów. To moment na proponowanie pomysłów oraz porządkowanie ich.
4. Prototypowanie, czyli przedstawienie na schematach czy makietach najważniejszych założeń rozwiązania problemu.
5. Testowanie – polega na prezentacji prototypów przed innymi użytkownikami oraz podsumowaniu uzyskanych informacji.
Projektuj przyszłość
Właśnie m.in. na tej innowacyjnej metodzie opiera się najnowszy program edukacyjny Samsung o nazwie Solve for Tomorrow. Do programu mogą zgłaszać się uczniowie ze szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami oraz studenci z I i II roku studiów pierwszego stopnia. Młodzi ludzie mają za zadanie zaproponować projekt z zakresu trzech największych wyzwań współczesnego świata: Zdrowia, Bezpieczeństwa oraz Klimatu. – Design Thinking umożliwi wyjście z utartych schematów, spojrzenie na swój pomysł z innej perspektywy. Jednocześnie dzięki pracy tą metodą młodzi ludzie zdobędą kompetencje cenione na rynku pracy w dzisiejszych czasach. Będą wrażliwsi na potrzeby drugiego człowieka i nauczą się tego, że błędy są ok i to właśnie dzięki nim możemy się rozwijać i ulepszać nasze pomysły. Praca metodą DT zdecydowanie otwiera ludzi, wyzwala ich kreatywność oraz sprawia, że stają się odważniejsi i pewniejsi siebie – powiedziała Marta Florkiewicz-Borkowska, ambasadorka programu Solve for Tomorrow, zdobywczyni prestiżowego tytułu Nauczycielki Roku 2017.
Zgłoszenia do programu Solve for Tomorrow odbywa się poprzez formularz na stronie www.solvefortomorrow.pl i trwa do 31 października 2021 r.

Więcej o Solve for Tomorrow:

Program Solve for Tomorrow został objęty patronatem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Centrum GovTech Polska oraz NASK. Partnerami projektu są Centrum Nauki Kopernik, UNEP/GRID-Warszawa oraz Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. Misją CSR firmy Samsung jest działanie pod hasłem “Together for Tomorrow! Enabling people” („Wspólnie dla przyszłości. Uaktywnij swój potencjał”). Nasze programy mają na celu ułatwienie dostępu do edukacji dla przyszłych pokoleń i umożliwienie rozwoju potencjału każdego z nas. Dzięki temu przyczyniamy się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i budujemy lepszy świat.

źródło: Samsung