Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku.
Podsumowanie trzeciego kwartału:
– Sprzedaż organiczna Grupy spadła o -1% r/r. Sprzedaż w Chinach kontynentalnych w sektorze Network i Digital Services spadła o -3,6 mld SEK. Miało to wpływ na tempo wzrostu o -6%. Zaobserwowano pewne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 56.3 (57.5) mld SEK
– Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 44,0% (43,2%), głównie dzięki zwiększonym przydodom, częściowo z mocą wsteczną, z praw własności intelektualnej oraz przejętej działalności Cradlepoint. Dźwignia operacyjna nadal była silna w sektorze Networks. Zaraportowana marża brutto wyniosła 44,0% (43,1%)
– Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 15,7% (15,6%). Zaraportowany EBIT wzrósł od 8,6 mld SEK (15,0%) do 8,8 mld SEK (15,7%). EBIT został wsparty przeszacowaniem rynkowym inwestycji oraz odpisem z tytułu utraty wartości w wysokości 0,4 mld SEK
– Rozwój sprzedaży organicznej w sektorze Networks był stabilny r/r. Zaraportowana marża EBIT wyniosła 23,7% (22,0%)
– Zaraportowany dochód netto wyniósł 5.8 (5.6) mld SEK
– Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 13.0 (3.9) mld SEK. Środki pieniężne netto na dzień 30 września 2021 r. wyniosły 55,7 mld SEK. 30 września 2020 r. wyniosły 41,5 mld SEK
– Aktualizacja dla inwestorów (9 listopada) zostaje przełożona na przyszły rok, z zamiarem zorganizowania całodniowej, osobistej CMD z udziałem całego kierownictwa wykonawczego

mld SEK Q3
2021
Q3
2020
r/r
zmiana
Q2
2021
r/r
zmiana
Styczeń-Wrzesień
2021
Styczeń-Wrzesień
2020
r/r
zmiana
Sprzedaż netto 56.3 57.5 -2% 54.9 2% 161.0 162.8 -1%
 Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe –  –  -1% –  –  –  –  6%
Marża brutto 44.0% 43.1% 43.4% 43.4% 40.2%
EBIT 8.8 8.6 2% 5.8 52% 19.9 16.8 19%
marża EBIT 15.7% 15.0% 10.6% 12.4% 10.3%
Zysk netto 5.8 5.6 4% 3.9 48% 12.8 10.4 23%
EPS diluted, SEK 1.73 1.61 7% 1.10 57% 3.79 3.00 26%
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych 44.0% 43.2% 43.4% 43.5% 40.7%
EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 8.8 9.0 -1% 5.8 52% 20.0 18.1 10%
Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 15.7% 15.6% 10.6% 12.4% 11.1%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciam 13.0 3.9 229% 4.1 218% 18.6 9.5 96%
Środki pieniężne netto na koniec okresu 55.7 41.5 34% 43.7 27% 55.7 41.5 34%

Pełny raport:
https://www.ericsson.com/4a99bd/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2021/9month21-en.pdf

źródło: Ericsson