Raport Ericsson: karty eSIM generują dla branży motoryzacyjnej istotne oszczędności

Raport Ericsson: karty eSIM generują dla branży motoryzacyjnej istotne oszczędności. Według najnowszego raportu firmy Ericsson „Connected Cars”, w nadchodzących latach wolumen danych przesyłanych przez pojazdy połączone z internetem wzrośnie wykładniczo. Zmiana będzie wynikać z rosnącej liczby pojazdów połączonych oraz ich nowych możliwości. Pojazd autonomiczny podczas eksploatacji generuje 5 TB danych na godzinę, wysyłając i odbierając informacje z komputerowego systemu rozpoznawania obrazu przy użyciu kamer, radarów i czujników. Jednak zaledwie około 30% zgromadzonych danych wymaga transmisji. Szacuje się, że w przypadku samochodów autonomicznych transfer danych wynosi od 383 GB do 5,17 TB na godzinę. Oprócz wykładniczo rosnących wymagań w zakresie łączności, użytkownicy pojazdów połączonych oczekują również wysokiej wydajności i bezproblemowej łączności w każdej lokalizacji. W praktyce ponad 25% nabywców samochodów wskazuje, że przedkłada łączność nad inne funkcje pojazdu, takie jak moc silnika lub zużycie paliwa. Zapewnienie elastyczności dla wszechobecnej łączności przy użyciu tradycyjnych kart SIM jest kłopotliwe i kosztowne, ponieważ trzeba je fizycznie zmieniać. Pociąga to za sobą znaczne koszty dla producentów pojazdów za każdym razem, gdy klient decyduje się na zmianę operatora. W rzeczywistości koszt instalacji karty SIM przez producenta OEM jest dziesięciokrotnie wyższy niż koszt aktualizacji eSIM. Dzieje się tak, ponieważ port karty SIM musi być zlokalizowany w trudno dostępnym miejscu w samochodzie, a produkcyjna karta SIM musi zostać zainstalowana do celów testowych. Gdy samochód jest dostarczany nowemu nabywcy, właściwa karta SIM musi być manualnie zainstalowana i przetestowana przez dealera. Jak czytamy w najnowszym raporcie firmy Ericsson, całkowity koszt zastosowania cyfrowej wersji karty SIM wynosi około 21 dolarów, a stałego SIM około 210 dolarów. Obecnie producenci pojazdów dostarczają samochody do około 170 krajów, więc muszą być w stanie wspierać dużą liczbę operatorów telekomunikacyjnych. Użycie kart SIM utrudnia zarządzanie relacjami z operatorami. W niektórych krajach – takich jak Rosja, Indie, Chiny, Brazylia, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie – roaming przez dłuższy okres, a w niektórych przypadkach również w każdej sytuacji, jest zabroniony. To wymaga od producentów pojazdów zawarcia umów z lokalnymi operatorami telekomunikacyjnymi. Dla porównania, karta eSIM może obsługiwać co najmniej 10 różnych profili operatorów telekomunikacyjnych (CSP), które można elastycznie i zdalnie przełączać, umożliwiając producentom z branży motoryzacyjnej sprzedaż pojazdów do dowolnego kraju, w którym mają podpisaną umowę z dostawcą. Producent pojazdów kupuje eSIM od określonego operatora telekomunikacyjnego i zawiera umowy na zdalne zarządzanie subskrypcjami eSIM. Następnie operator tworzy profil i pobiera go na kartę eSIM, aby umożliwić łączność i zarządzać nią w ramach umowy. Jeśli producent pojazdów chce zmienić umowę i przejść do innego operatora, nowy operator może pobrać profil i zarządzać łącznością. Operator może należeć do szerszego porozumienia operatorów telekomunikacyjnych, które zapewnia i zarządza lokalną łącznością na dużych obszarach. Dzięki jednemu, ujednoliconemu rozwiązaniu w zakresie łączności, producenci pojazdów zyskują jedną umowę, jeden punkt integracji i jeden standard usług dla wszystkich rynków. W rezultacie producenci pojazdów mogą kupować usługi od jednego operatora w ramach grupy podmiotów telekomunikacyjnych, a następnie łatwo zarządzać subskrypcją, co eliminuje złożoność i pozwala generować oszczędności.
Korzyści finansowe wynikające z łączności i zarządzania subskrypcją według raportu Ericsson „Connected Cars”
Korzyści finansowe sięgają około 11 dolarów oszczędności rocznie na każdy pojazd połączony z internetem do 5 roku eksploatacji pojazdu. Dwie podstawowe korzyści składające się na tę wartość:
niższe koszty producenta pojazdu, poniesione na produkcję oraz instalację dzięki wykorzystaniu eSIM (stanowiące 21%). Koszt instalacji eSIM w pojeździe jest około dziesięciokrotnie niższy niż w przypadku stałej karty SIM, co wynika z kosztów produkcji wewnętrznego gniazda karty SIM, wysyłki karty SIM oraz kosztów robocizny związanych z instalacją i testowaniem.
niższe koszty zmiany umowy przez producenta pojazdu na usługi telekomunikacyjne przy użyciu eSIM (stanowiące 79%): Kontrakt z operatorem telekomunikacyjnym trwa od trzech do czterech lat. Dzięki eSIM, producenci pojazdów mogą łatwo aktualizować umowy poprzez OTA (Over The Air) lub zdalne pobieranie, bez ponoszenia kosztów manualnej wymiany karty SIM.
Pobierz bezpłatnie pełną wersję raportu Ericsson „Connected Cars”

źródło: Ericsson