Plus inwestycje: stacja Plusa BT-30122 po modernizacji. Prędkości transmisji danych

Kontynuujemy temat modernizacji stacji sieci Plus, o kodowym numerze BT-30122 w Jeleniej Górze, pracującej na wieży Orange, przy ul. Karola Miarki / Warszawskiej. Jak zaznaczyliśmy w informacji wcześniej – lokalizacja to sąsiedztwo traktu, łączącego centrum miasta z dzielnicą Cieplice, sąsiedztwo trasy drogowej i kolejowej w kierunku Szklarskiej Poręby/Jakuszyc oraz strefy przemysłowej, gdzie każdemu z operatorów dodatkowo sugerujemy wybudowanie dedykowanych stacji. Plus rozbudował swoją stację BT-30122 nie tylko do czwartego sektora i LTE2600, ale również zaimplementował w niej 5G NSA 2600TDD.
Testy transmisji danych zrealizowaliśmy w godzinach pozaszczytowych.
Zestawiliśmy również prędkości transmisji danych dla sieci T-Mobile, której stacja pracuje w tym samym miejscu, z tą jednak różnicą, że w Plusie pracują cztery sektory, w T-Mobile zaś – trzy. Około 350 metrów na północ, w optycznej widoczności pracuje jednak druga stacja globalnego podmiotu (ul. Karola Miarki 42, strunobetonowy maszt własny), zaś nieco dalej – także na północ – jeszcze jedna (ul. Okopowa, komin). Obu tych stacji Plus nie posiada. Musi sobie zatem radzić za pomocą tej jednej, zainstalowanej na wieży Orange. Stacja T-Mobile, pracująca w tym samym punkcie co stacja Plusa oferuje dla klienta 35MHz pasma, w kombinacji: LTE1800/LTE2100/LTE800. Stacja Plusa po modernizacji pracuje w LTE w kombinacji: LTE900/LTE1800/LTE2600 (45MHz).

Poniżej prędkości transmisji danych w sieciach obu operatorów.
Zrzuty ekranów dla sieci T-Mobile odpowiednio dla adekwatnych sektorów w Plusie: 2, 3 i 4.
Na azymucie pierwszego sektora Plusa T-Mobile sektora nie posiada.
W Plusie zaprezentowano dane dla segmentów LTE i 5G.
W T-Mobile zaprezentowano dane dla segmentu LTE.
5G operatora we wspomnianej lokalizacji nie pracuje.
A1. Plus
a) pierwszy sektor LTE

b) pierwszy sektor 5G

B1. Plus

a) drugi sektor LTE
b) drugi sektor 5G

B2. T-Mobile
a) pierwszy sektor LTE

C1. Plus
a) trzeci sektor LTE
b) trzeci sektor 5G

C2. T-Mobile
a) drugi sektor LTE

D1. Plus
a) czwarty sektor LTE
b) czwarty sektor 5G

D2. T-Mobile
a) trzeci sektor LTE

Jak widać na załączonych zrzutach, najbardziej obciążonym w Plusie jest sektor drugi. Wyraźne obciążenie sektora drugiego, to skutek propagacji sygnału z tego sektora na sporą odległość z racji:
– braku stacji na osiedlu przy ul. Wyczółkowskiego / Morcinka / Wyspiańskiego
– braku trzeciego sektora w stacji BT-33173
– miernej jakości pracy stacji BT-34555 z powodu niskiego posadowienia anten, braku czwartego sektora w tej stacji oraz braku w niej LTE2600
– po części wpływ miernej wydajności stacji BT-33473 i braku w niej czwartego sektora.
Gdyby zmieniły się warunki, o których mowa – wydajność transmisji danych dla cytowanego sektora stacji BT-30122 byłaby diametralnie inna. Istotne jest to, że obecnie stacja BT-30122 oferuje 45MHz pasma LTE, zaś poziom transmisji download dla drugiego sektora rzędu około 60Mbps i to poza szczytem – to sygnał, że w otoczeniu stacji z radiowego punktu widzenia są znaczące deficyty. Te deficyty – jak zaznaczyliśmy – to braki w stacjach, sektorach, niedobory w wyposażeniu radiowym stacji sąsiadujących, czy niskie posadowienie anten – jak w przypadku stacji BT-34555.

Adresy cell id sektorów stacji BT-30122 po rozszerzeniu w poszczególnych pasmach:
a) LTE900: 20, 21, 22, 23
b) LTE1800: 40, 41, 42, 43
c) LTE2600: 60, 61, 62, 63

Poniżej dodatkowe dane w temacie jakości pracy sektora stacji Plusa o kodowej nazwie BT-33473 (ZREMB, ul. Sobieskiego 53), korelującego ze stacją BT-30122 po jej rozszerzeniu do LTE2600/5G (wpływ stacji BT-30122 na jakość stacji BT-33473). Test zrealizowano na zewnątrz, przy biurowcu Krajowej Administracji Skarbowej. Odległość od stacji BT-33473 – 370 metrów, w jej optycznej widoczności. Stacja BT-33473 posiada 25MHz pasma.
a) LTE


b) 5G
ale z racji priorytetu LTE2100 nad LTE900/LTE1800 w tym samym miejscu możemy zobaczyć na przemian na terminalu także sygnał ze stacji odległych. Na przykład BT-33522, czy BT-34555. Dodajmy, że obie te stacje na obszarze swojej właściwej propagacji nie pracują najlepiej, stąd sugestia aby tym bardziej do stacji BT-33473 z racji jej strategicznego położenia dołożyć LTE2600 oraz brakujący, czwarty sektor. Wtedy, takie sytuacje jak wspomniana się zminimalizują.
Odebrany przy biurowcach KAS sygnał ze stacji BT-33522 / parametry LTE

oraz dla porównania – sygnał i jakość transmisji danych LTE w sieci konkurentów ze stacji w tej samej lokalizacji, co stacja Plusa BT-33473, którzy… w odróżnieniu od Plusa mają zunifikowaną siatkę stacji w zakresie dostępnych technologii w sąsiedztwie, stąd przełączenia między stacjami odbywają się w tym obszarze adekwatnie względem lokalizacji terminala
1. T-Mobile (35MHz pasma):

2. Play LTE (stacja pracuje w kombinacji 4xCA)

* Wszystkie testy speedtest dla każdego z operatorów zrealizowano przy użyciu tego samego punktu dostępowego dla testów

źródło: informacja własna

Materiały powiązane:
Plus inwestycje: operator rozszerzył stację BT-30122 o czwarty sektor i LTE2600
Plus inwestycje: rozszerzenie jeleniogórskiej stacji BT-33473 do LTE1800. Dobrze i niedobrze