Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 2100 MHz dla Polkomtel sp. z o.o.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 2100 MHz dla Polkomtel sp. z o.o. 21 kwietnia 2022 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 1950,1-1964,9 MHz i 2140,1-2154,9 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy Koncesji nr 3/UMTS zawartej w decyzji Ministra Łączności z dnia 20 grudnia 2000 r., zmienionej decyzją Prezesa URTiP nr 39-3/UMTS(2)/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r., decyzją Prezesa URTiP nr 190-3/UMTS/Z(3)/03 z dnia 9 września 2003 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-1/11 (21) z dnia 4 października 2011 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.5174.3.2015(12) z dnia 14 października 2015 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC.WAP.514.53.2018.17 z dnia 21 listopada 2018 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DC.WAP.514.13.2021.27 z dnia 1 marca 2022 r., na kolejny okres do dnia 31 grudnia 2037 r. (dalej „projekt decyzji”).
Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji opublikowany w plikach załączonych poniżej. Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk na piśmie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DC.WAP.514.14.2021”. Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres:
dc.konsultacje@uke.gov.pl.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Pliki:
01 dc.wap.514.14.2021 polkomtel rnko 2100mhz projekt decyzja – 1,7 MB plik PDF
02 dc.wap.514.14.2021 polkomtel rnko 2100mhz projekt zalacznik – 1,1 MB plik PDF