Play przekroczył kamień milowy 16 milionów klientów, osiągając solidne wyniki biznesowe w I kwartale 2022 r. i przygotowując się do integracji z UPC

Play przekroczył kamień milowy 16 milionów klientów, osiągając solidne wyniki biznesowe w I kwartale 2022 r. i przygotowując się do integracji z UPC. W I kwartale Play umocnił swoją pozycję lidera na rynku usług mobilnych, zwiększając liczbę klientów usług mobilnych o 6% r/r i przekraczając historyczny kamień milowy 16 milionów klientów (bez M2M). Baza abonentów usług dla domu znacząco wzrosła o 81% r/r do 293 000. Przełożyło się to na wzrost przychodów z usług mobilnych o 5,5%. Zakończenie procesu przejęcia UPC otwiera drogę do zaoferowania klientom w Polsce wyższej jakości i wartości dzięki połączeniu najlepszych w swojej klasie usług mobilnych, stacjonarnych i telewizyjnych.
Najważniejsze dane za 1 kwartał 2022 r:
– Całkowita baza raportowanych klientów mobilnych (z wyłączeniem M2M) (+6% r/r) osiągnęła poziom 16,09 mln
– Liczba aktywnych klientów mobilnych (+5% r/r) wyniosła 12,473 mln
– Znaczący wzrost (+81% r/r) liczby abonentów usług dla domu (Play NOW TV i FBB) do 293 tys.
– Wzrost przychodów z usług mobilnych (+5,5% r/r) do 1,05 mld zł, przy całkowitych przychodach ogółem na poziomie 1,77 mld zł
– Wskaźnik EBITDAaL wyniósł 838 mln zł
– Dalsza rozbudowa sieci – przybyło 959 stacji bazowych (r/r), co zwiększyło ich liczbę do 9 866
– Wsparcie dla Ukrainy – zespół Play jako pierwszy z operatorów zareagował, aby zapewnić obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski zorganizowaną pomoc na granicy, bezpłatne połączenia oraz dostęp do niezbędnych informacji w języku ukraińskim w tym niezwykle trudnym okresie.
Jean-Marc Harion, Prezes Zarządu Play:
Wyniki pierwszego kwartału udowodniły, że zespół Play wykazuje się wyjątkowymi umiejętnościami i zaangażowaniem, aby pozostać blisko naszych klientów i rozwijać nasz biznes. Zaowocowało to dalszym wzrostem bazy abonentów usług mobilnych i domowych oraz przekroczeniem progu 16 milionów klientów. Kontynuowaliśmy również, w niespotykanym dotąd tempie, rozbudowę naszej nowoczesnej infrastruktury, aby jeszcze bardziej podnieść jakość naszej sieci zarówno w domu jak i poza nim. Jestem również niezmiernie dumny z postawy zespołu Play solidaryzującego się z obywatelami Ukrainy. Po 7 godzinach od rozpoczęcia wojny, uruchomiliśmy wsparcie na wielu poziomach. Bazując na silnych fundamentach i przejęciu UPC Polska, realizujemy nasze ambicje stworzenia nowej jakości na polskim rynku telekomunikacyjnym z korzyścią dla klientów i rozwoju społeczeństwa i cyfrowej gospodarki.

źródło: Play

[przy okazji raportowania wyników – kolejny raz przypominamy operatorowi o konieczności zwrócenia uwagi na jakość budowanych stacji, głównie tych pozamiejskich, których mizerne działanie bądź wykonawstwo przekładają się na pokrycie i świadczone usługi, a które to nie mogą być skorygowane przez stacje sąsiadujące. Przypominamy także o sporej ilości wybudowanych i oczekujących na uruchomienie stacji, w tym takich, których proces włączania nie może być zmaterializowany ponad rok. Jednym z takich kluczowych przykładów jest choćby stacja Play w miejscowości Leszczyniec w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, która oczekuje na włączenie już ponad dwa lata – dop. red.]